Energimarkedsrett

Energimarkedsretten omfatter rettsspørsmål knyttet til overføring og omsetning av energi, hvor vi særlig fokuserer på kraftsektoren men også arbeider med gassmarkedsrett som del av forskningen på hydrogen og CCUS. EUs arbeid med etableringen av en energiunion medfører at EU- og EØS-retten får stadig større betydning for utforming av nasjonal energipolitikk og energirett.

Kystsoneforvaltning (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Energiomstilling reiser både rent juridiske problemstillinger og problemstillinger som er egnet for tverrfaglige prosjekter. Instituttets forskere arbeider i dag innenfor begge kategorier, og har de siste årene blant annet samarbeidet med forskere ved Frischsenteret, IFE, NUPI, CICERO, Statistisk sentralbyrå, Sintef Energi, NMBU, TØI, NIBR, Ruralis og Fridtjof Nansens Institutt (FNI) i tverrfaglige prosjekter. Internasjonalt har vi også blant annet samarbeidet med forskere fra universiteter i Oxford, Aberdeen, København, Stockholm, Leuven, Groningen, Berlin, London, Tübingen, Firenze, Paris og Joensuu, samt at vi deltar i prosjekter utenfor Europa. Catherine Banet er fast medlem i Academic Advisory Group av Section on Energy, Environment and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar Association (IBA).

Tverrfaglige prosjekter

Avdelingen er for tiden involvert som partner i fem tverrfaglige prosjekter finansiert av Forskningsrådet («Windland» ledet av SSB, «Plancoast» ledet av NMBU, «Coolcrowd» ledet av Ruralis samt «INC» og «POWREG» ledet av FNI). I tillegg har avdelingen mottatt en årlig bevilgning fra forskningsrådet til prosjektet omorganisering av kraftmarkedet, men denne bevilgningen bortfaller i 2020.

Gruve/mineralrett - internasjonalt forskningssamarbeid

Vi er involvert i et undervisningssamarbeid innen kraftmarkedsrett og gruve/mineralrett med Cape Town University i Sør-Afrika (med eksternfinansiering fra Siu/Diku), et undervisningssamarbeid innen klima- og energirett med universitetene i Denver, USA, og København, Danmark (med eksternfinansiering fra EU Erasmus+). Samarbeidet om kraftmarkedsrett med Cape Town University i Sør-Afrika skal resultere i bl.a en bok om rettsprinsippene i kraftmarkedsdesign med Catherine Banet som hovedforfatter.

 

Emneord: CCUS, Hydrogen, Mineralrett, Havbunnen, Sør-Afrika, Erasmus, Energirett, Energimarkedet, Energy Market Av Henrik Bjørnebye, Catherine Banet
Publisert 1. sep. 2020 17:27 - Sist endret 18. des. 2020 12:52