Tilvirkningskontrakter

I konsesjonsrett analyserer vi bruken av konsesjonssystemer som ressursforvaltningsverktøy. Forskere ved avdelingen har arbeidet med konsesjonsrettslige spørsmål i petroleums- og kraftsektoren i snart 40 år, og har de senere årene også utvidet arbeidet til å omfatte fiskeri og havbruk. Vi fokuserer særlig på utfordringene ved tildeling av konsesjon til prosjekter som kan føre til store naturinngrep og ha stor nytteverdi for samfunnet, samtidig som de krever betydelige investeringer fra konsesjonærens side.

Bildet kan inneholde: oljerigg, industri, himmel, kjøretøy, offshore boring.

Colourbox: offshore rig in twilight

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kontraktsrettslig forskning går på tvers av instituttets avdelinger, og binder dem sammen. Eksempler er maritime offshorekontrakter, herunder bore- og subseakontrakter og andre offshorefartøyskontrakter. Også tilvirkningskontraktene har denne funksjonen, eksempelvis offshore byggekontrakter (jf. Kaasens bok Tilvirkningskontrakter, 2018) og skipsbyggingskontrakter. Linjen over til entreprisekontrakter er kort, og illustrerer instituttets tradisjon for «organisk utvikling» av forskningsområder som ikke tradisjonelt hører til kjerneområdene. Det skrives flere masteravhandlinger innen feltet under veiledning fra avdelingen.

Det pågår for tiden arbeid med å få en stipendiat innenfor kontraktsområdet. Vi håper på denne måten å videreutvikle arbeidet med komplekse tilvirkningskontrakter på basis av praktisk og teoretisk innsikt i prosjektarbeid.

Kontakt

Ivar Alvik, professor

Knut Kaasen, professor

Ola Mestad, professor

Emneord: Tilvirkningskontrakter Av Henrik Bjørnebye, Knut Kaasen
Publisert 1. sep. 2020 16:51 - Sist endret 25. apr. 2022 07:40