English version of this page

Ledige stillinger ved NIFS

Vitskapelege stillingar

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett 

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt av jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som ønsker å skrive en 60-studiepoengs masteroppgave innen instituttets fagområder. 

NB
Har du vært vit.ass. ved UiO tidligere, kan ikke samlet ansettelsestid overstige to år, jfr. forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som vit.ass
: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

 

Om stillingene

Kandidatens primære oppgave er å skrive masteravhandlingen. I tillegg vil du bli pålagt å utføre noen faglige og administrative/praktiske oppgaver (pliktarbeid). Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen. Du blir del av fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Lønnstrinn 35 

Elektronisk søkerskjema skal benyttes, og sendes pr. e-post til kontorsjef Kari Davies, k.m.p.davies@jus.uio.no

Legg gjerne ved et kort søknadsbrev  med din motivasjon og hvorfor du mener at du vil passe godt til stillingen.

Vitskapelege assistentar

Teknisk-administrative stillingar

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mars og september kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut igjennom heile året.