Ledige studentstillinger

Studentstillinger ved Nordisk institutt for sjørett blir utlyst i februar for påfølgende høst og i september for påfølgende vår.

Her kan du lese mer om livet som vitenskapelig assistent ved NIFS