2020

Sist endret 14. feb. 2020 14:47 av Camilla Arnøy

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Sist endret 30. jan. 2020 13:08 av Camilla Arnøy

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høstsemestret 2020 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Sist endret 30. jan. 2020 13:56 av Camilla Arnøy

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2020 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er 5. mars 2020

Sist endret 4. mars 2020 11:22 av Camilla Arnøy

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Sist endret 30. jan. 2020 13:50 av Camilla Arnøy

Ved Senter for europarett er det ledig to halve stillinger som vitenskapelig assistent fra høsten 2020. 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Sist endret 6. feb. 2020 15:35 av Camilla Arnøy

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Sist endret 6. feb. 2020 15:58 av Camilla Arnøy

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Sist endret 30. jan. 2020 12:55 av Camilla Arnøy

Havbruk er viktig for Norge. Nordisk institutt for sjørett søker en student som skal skrive stor masteravhandling (60 poeng) fra høstsemestret 2020

Søknadsfrist er 12. september 2019

Sist endret 30. jan. 2020 12:04 av Camilla Arnøy

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdagsstilling for studenter ledig fra høsten 2020 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020