Vitenskapelig assistent europarett

Ved Senter for europarett er det ledig to halve stillinger som vitenskapelig assistent fra høsten 2020. 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Senter for europarett har siden starten i 1989 vært fakultetets sentrale miljø for EU- og EØS-rett. Gjennom kombinasjonen av avhandlingsskriving, arbeidet med EuroRett og Senterets åpne og inkluderende miljø får man ikke bare en grundig innføring i et spennende og praktisk viktig rettsområde men også god skrivetrening. Dette er nyttige kvalifikasjoner for videre studier og arbeid.

Nyhetsbrevet EuroRett er et samarbeid mellom stiftelsen Lovdata og Senter for europarett, og omtaler praksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen, norske domstoler og overvåkingsorganene. EuroRett kommer ut hver 14. dag. Professor Finn Arnesen er ansvarlig redaktør, og redaksjonen utgjør for øvrig tre vitenskapelige assistenter.

Det er gode arbeidsforhold og et hyggelig miljø ved Senteret.

Krav til søkerne

Den som ansettes i et år forutsettes å skrive en 60 studiepoengs masteravhandling som bør være innenfor EU- eller EØS-rett.
Vi bistår gjerne i valg av emne. 

Søkere bør ta sikte på å avlegge jus 4111 i masterstudiet i rettsvitenskap i inneværende semester, men også studenter som har kommet noe kortere i studiet er velkomne til å søke. Ved vurderingen av søknadene legger vi ikke bare vekt på gode karakterer, men også andre forhold.

Søke

Interesserte kan ta kontakt med professor Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, tlf. 228 59613.

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Søkerne må ha studierett på masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Søknad sendes på elektronisk skjema  til fungerende kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl mailto:b.l.kraabol@jus.uio.no

Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles svarfrist for alle våre stillinger er mandag 23. mars kl. 12:00.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ledig stilling, Europarett Av Camilla Arnøy
Publisert 30. jan. 2020 12:01 - Sist endret 30. jan. 2020 13:50