Vil du vere vitskapleg assistent på sjøretten hausten 2020?

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Ledige studentstillingar haustsemestret 2020

Sjørett 

Havbruksrett

Energirett

Ekspropriasjonsrett

Meir om stillinga Meir om stillinga

Meir om stillingane

Meir om stillinga

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for sjørett, er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra høsten 2020.

Søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

 

Forholdet mellom myndighetene og havbruksnæringen, utgjør en del av Nordisk institutt for sjøretts nye satsing innen fiskeri- og havbruksrett

Søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett er det ledig 2 halve stillingar;

Søknadsfrist er 5. mars 2020

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling innen ekspropriasjonsrett fra høsten 2020.

Søknadsfrist er 5. mars 2020

Høyesterett

Europarett

Stortinget

 

 

 
Meir om stillinga Meir om stillinga Meir om stillinga  

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2020 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist

torsdag 5. mars 2020

Vi har ei ledig halvtids stilling som vitenskapleg assistent frå hausten 2020
Stillinga er knytt til Senter for europarett og tidsskriftet EuroRett.

Søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

Stortingets utredningsseksjon har ledig en ledig halvtids stilling studentstipendiat fra januar 2020
for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng). 
Søknadsfrist

torsdag 5. mars 2020

 

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ledig stilling, studentstillinger Av Camilla Arnøy
Publisert 30. jan. 2020 13:30 - Sist endret 4. mars 2020 11:22