Vitenskapelig assistent: sjørett

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdagsstilling for studenter ledig fra høsten 2020 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Vitenskapelige.assistenter ved NIFS er nært knyttet til den daglige virksomheten ved instituttet. Det er stor bredde i tema som kan velges for masteroppgaven. Om man selv har et godt tema innenfor sjørett eller generell kommersiell jus, er det utmerket. Noen kan foretrekke å knytte seg til temaer som også andre arbeider med, blant annet:

Skipsfinansiering

Skip fra hele verden finansieres fra Norge, og det oppstår stadig spørsmål om avtalene, tredjepersonsvern og rammelovgivningen. Vår oppgave er å peke på rettslige risikoer for partene og vise hvordan de kan håndteres.

Internasjonale kontrakter

Norsk skipsfart er utpreget internasjonal med et mangfold av kontraktstyper innen f.eks. skipsbygging, kjøp/salg og befraktning av skip. Dette gir stort spillerom for forskning og studier i kontraktsrett.

Sjøforsikring

Sjøforsikring i Norge har i lang tid vært regulert av et privat ”lovverk” som kalles for Norsk Sjøforsikringsplan. Denne planen er nå blitt til Nordisk Plan, og vil anvendes i alle de nordiske land. Nordisk Plan vil konkurrere med særlig engelske vilkår i forhold til det nordiske og det internasjonale sjøforsikringsmarkedet.  Den nye Planen gir grunnlag for spennende forskningsoppgaver dels i et nordisk, dels i et internasjonalt perspektiv.

Fiskerirett

Flere ved Instituttet jobber med rettslig kartlegging av dette livsområdet, bl.a. forvaltningsrett og konsjesjonsrettslige spørsmål. Det er nylig avlagt gode vitassavhandlinger som  er / blir publisert i MarIus.

Her kan du lese mer om forskningsvirksomheten ved Nordisk institutt for sjørett.

Skipsautomasjon

Førerløse og/eller selvgående skip er under utvikling  og reiser – i likhet med utviklingen for førerløse biler – fornyede rettslige spørsmål rundt ansvarsspørsmål både i og utenfor kontrakt.

Søke

Vi forutsetter at den som blir ansatt skriver en 60 studiepoengs spesialoppgave, men du behøver ikke å velge tema før etter at du er ansatt. Vi samarbeider med flere store advokatkontorer om temaer, praksisplasser og veiledning. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk. Vi forutsetter gode kunnskaper i et skandinavisk språk. Kandidaten kan bli pålagt pliktarbeid som forutsetter dette.

Interesserte kan ta kontakt med professor Trond Solvang. Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef Kari Pound Davies, Nordisk institutt for sjørett.

Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Søknad sendes på elektronisk skjema til fungerende kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl mailto:b.l.kraabol@jus.uio.no

Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles svarfrist for alle våre stillinger er mandag 23. mars kl.12:00.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Sjørett, Ledig stilling
Publisert 30. jan. 2020 12:03 - Sist endret 30. jan. 2020 12:04