Vitenskapelig assistent: Havbruk

Havbruk er viktig for Norge. Nordisk institutt for sjørett søker en student som skal skrive stor masteravhandling (60 poeng) fra vårsemestret 2020

Søknadsfrist er 12. september 2019

Skip på havna i nord

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om stillingen

Forholdet mellom myndighetene og havbruksnæringen, rammevilkår og regelverk utgjør en del av Nordisk institutt for sjøretts nye satsing innen fiskeri- og havbruksrett.  

Et mulig temaområde kan være en rettslig analyse av elementer i dagens konsesjons/tillatelsesregime, herunder de tillatelsene som er introdusert for å sikre vekst (bl.a. utvinningstillatelser og det såkalte trafikklyssystemet).  Et annet temaområde er en rettslig analyse av driftsreguleringer for matfiskproduksjon i sjø og de hensyn disse reguleringene skal ivareta, som fiskevelferd, miljøutslipp, hensynet til villaksen mv. Håndheving av de ulike regelverk, gjennom egenrapportering og tilsyn og med ulike tiltakskrav og sanksjoner ved brudd på regelverket, er et tredje mulig temaområde. Et fjerde aktuelt temaområde er organiseringen på myndighetssiden og om forholdet mellom ulike myndigheter er optimal, eller om finnes det andre modeller fra andre konsesjonsområder som kan brukes.

Søke

Søkerne må ha studierett på masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Søknad sendes på elektronisk skjema til kontorsjef Kari Davies, k.m.p.davies@jus.uio.no

Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søkerne forventes ikke å ha spesielle forkunnskaper om havbruksrett eller havbruk.

Nærmere opplysninger av faglig art, om valg av emne, opplegg og veiledning kan stilles til instituttleder Ola Mestad, Nordisk institutt for sjørett. Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef Kari Pound Davies, tlf. 22 85 96 73/ 917 41 835, Nordisk institutt for sjørett.

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35. Søknad sendes på elektronisk skjema til kontorsjef Kari Davies, k.m.p.davies@jus.uio.no

Søknadsfrist 12. september 2019

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Fristen for å svare på tilbud er 23. september kl. 12:00. Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.  

Emneord: Vitenskapelig assistent, studentstilling, havrett
Publisert 27. aug. 2019 15:10 - Sist endret 27. aug. 2019 15:10