Studentstilling innen kystsoneforvaltning

Er du interessert i rammevilkårene for forvaltning av areal og ressurser i kystsonen, på tvers av sektorer og styringsnivåer?

Da er dette stillingen for deg!

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra våren 2020.

Stillingen kan søkes av studenter som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er 12. september 2019

Hav og fjell, Arktis

Foto: Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Naturressursgruppen driver forskning innen nasjonale og internasjonale rettsspørsmål på feltene energi/klimarett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold. Den har forskere fra Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Nordisk institutt for sjørett. Flere forskningsprosjekter er finansiert av Forskningsrådet og andre eksterne kilder. Den som ansettes, vil delta i gruppens virksomhet.

Stillingen er knyttet til Forskergruppe i naturressursrett, prosjekt rettigheter i kystsonen, se: http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/kystsoneforvaltning/

Nærmere opplysninger av faglig art og veiledning om valg av emne og opplegg kan fås hos professor Endre Stavang, Institutt for privatrett, tlf. 97 17 98 48.

Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef, Nordisk institutt for sjørett, tlf. 22 85 96 73/ 917 41 835 

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Søke

Søkerne må ha studierett på masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk. Vi forutsetter gode kunnskaper i et skandinavisk språk.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no. Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er 12. september 2019

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles frist for å svare på tilbud er 23. september kl. 12:00 for alle våre stillinger.
Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Emneord: Naturressursrett, Studentstilling, Ledig stilling, Ekspropriasjonsrett
Publisert 27. aug. 2019 15:04 - Sist endret 27. sep. 2019 14:42