Vil du være vit. ass. på sjøretten våren 2020?

Tjene penger og bygge nettverk mens du skriver masteroppgaven?

Våre vit.ass.-stillinger med tilsetting fra vårsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 12. september 2019. 

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

vårsemestret 2020

Sjørett 

Havbruk

Kystsoneforvaltning

Europarett

Stortinget

Mer om stillingen Mer om stillingen Mer om stillingen Mer om stillingen Mer om stillingen

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for sjørett, er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra våren 2020.

Søknadsfrist torsdag 12. september 2019

 

Forholdet mellom myndighetene og havbruksnæringen, utgjør en del av Nordisk institutt for sjøretts nye satsing innen fiskeri- og havbruksrett

Søknadsfrist torsdag 12. september 2019

Ved forskergruppe for naturressursrett, er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra våren 2020.

Søknadsfrist torsdag 12. september 2019

Vi har en ledig halvtids stilling som vitenskapelig assistent fra januar 2020
Stillingen er tilknyttet Senter for europarett og tidsskriftet EuroRett.

Søknadsfrist torsdag 12. september 2019

Stortingets utredningsseksjon har ledig en ledig halvtids stilling studentstipendiat fra januar 2020
for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng). 
Søknadsfrist torsdag 12.september 2019

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ledig stilling, studentstillinger Av Camilla Arnøy
Publisert 27. aug. 2019 14:33 - Sist endret 27. aug. 2019 15:31