Vitenskapelig assistent: Energirett - forskningsprosjektet POWREG

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Illustrasjon: Colourbox.com

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett, er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent innen energirett fra høsten 2020.

Om stillingen

Våre vitenskapelige assistenter inngår i Avdelingens forskning og dagligliv. 

Vitenskapelig assistent: Energirett

Verdens energisystemer er i omstilling som følge av klimautfordringen. Dette påvirker også det norske kraftmarkedet, hvor ny regulering er aktuell både som følge av gjennomføring av EU-lovgivning og for å løse nasjonale utfordringer. Nordisk institutt for sjørett søker en student som kan bistå med forskningsoppgaver i et eksternt tverrfaglig prosjekt høsten 2020 (halvt års stilling). Arbeidet kan eventuelt kombineres med å skrive masteroppgave.

Om stillingen

Nordisk institutt for sjørett deltar i forskningsprosjektet POWREG, som er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Fridtjof Nansens Institutt (FNI). FNI driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. POWREG er et tverrfaglig forskningsprosjekt med deltakelse fra forskere i flere land. Som ledd i forskningsarbeidet har vi behov for bistand med å skrive en historisk gjennomgang av utviklingen i forskriftsverket til energiloven fra 1990 til i dag. Denne gjennomgangen vil nok ikke i seg selv kunne kvalifisere som en masteoppgave, men arbeidet kan kombineres med skriving av masteroppgave på et tilgrensende område. For studenter som er interessert i europeiske energi- og klimautfordringer vil dette være en spennende mulighet til å få erfaring med hvordan et tverrfaglig forskningsprosjekt fungerer.

Tema for oppgaven

Som vitenskapelig assistent har du stor frihet til å velge emne for oppgaven. Veileder vil bistå med å definere et nærmere tema i samarbeid med den aktuelle kandidaten.

Ta gjerne kontakt med professor Henrik Bjørnebye eller førsteamanuensis Catherine Banet ved spørsmål til stillingen.

Søke

Nærmere opplysninger av faglig art og veiledning om valg av emne og opplegg kan fås hos professor Henrik Bjørnebye eller førsteamanuensis Catherine Banet. Spørsmål om administrative forhold kan rettes til fungerende kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl, Nordisk institutt for sjørett.

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Søkerne må ha studierett på masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke..

Søknad sendes på elektronisk skjema til fungerende kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl, mailto: b.l.kraabol@jus.uio.no

Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Emneord: Studentstilling, Vitenskapelig assistent, Ledig stilling
Publisert 6. feb. 2020 15:58 - Sist endret 6. feb. 2020 15:58