2021

Sist endret 10. aug. 2020 09:35 av Camilla Arnøy
Sist endret 10. aug. 2020 09:29 av Camilla Arnøy
Sist endret 22. jan. 2021 20:51 av Camilla Arnøy

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2021 har søknadsfrist torsdag 4. mars 2021

For alle stillingane gjeld: God skriftleg og munnleg framstillingsevne på eit skandinavisk språk. UiO ønskjer fleire personar med innvandrar- og minoritetsbakgrunn i vitskapelige stillingar.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Sist endret 22. jan. 2021 19:02 av Camilla Arnøy

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Skal du skrive 60p masteroppgave i høst?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist torsdag 4. mars 2021

Sist endret 22. jan. 2021 19:03 av Camilla Arnøy

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høstsemestret 2021 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er torsdag 4. mars 2021

Sist endret 22. jan. 2021 18:59 av Camilla Arnøy

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høstsemestret 2021 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er torsdag 4. mars 2021

Sist endret 22. jan. 2021 19:01 av Camilla Arnøy

Ved Senter for europarett er det ledig halvtids stilling som vitenskapelig assistent, tilknyttet nyhetsbrevet EuroRett er et samarbeid mellom stiftelsen Lovdata og Senter for europarett, og omtaler praksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen, norske domstoler og overvåkingsorganene.

EuroRett kommer ut hver 14. dag.

Søknadsfristen er 4. mars 2021

Sist endret 25. aug. 2020 14:58 av Camilla Arnøy

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p)fra våren 2021?

Da er dette stillingen for deg!

Sist endret 10. aug. 2020 09:57 av Camilla Arnøy

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halv stilling for studenter ledig fra våren 2021 

Søknadsfristen er torsdag 3. september 2020