Studentutreder i Høyesteretts utredningsenhet

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høstsemestret 2021 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er torsdag 4. mars 2021

Foto: Norges Høyesterett

Høyesteretts juridiske utredningsenhet arbeider både for Høyesteretts ankeutvalg og for avdelingene i Høyesterett. Utredningsenheten utreder ankesaker fra alle rettsområder innen privatrett, offentlig rett og strafferett. I alle saker blir både materielle og prosessuelle spørsmål utredet. Utredningsenheten har også oppdrag for justitiarius, dommerne og direktøren. Utredningsenheten består av rundt 25 jurister, og kjennetegnes ved et faglig sterkt, ungt og trivelig miljø. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Krav til søkerne

Søkere bør ha avlagt JUS4211 i masterstudiet i rettsvitenskap eller tilsvarende. Ved vurderingen av søkerne blir det ikke bare lagt vekt på gode eksamensresultater, men også på evne til å kombinere grundighet og effektivitet, god skriftlig fremstillingsevne og samarbeidsevner.

Interesserte kan ta kontakt med professor dr. juris Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, tlf. 228 59613, eller  kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til professor Finn Arnesen. Spørsmål om administrative forhold kan rettes til fungerende kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl, Nordisk institutt for sjørett.

Søke

Send søkerskjema pr. e-post til kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl.

Legg gjerne ved eit kort søknadsbrev  med din motivasjon og kvifor du mener at du vil passe godt til stillingen(e)du søker.

Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema.

Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er torsdag 4. mars 2021

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles svarfrist for alle våre stillinger er mandag 22. mars kl. 12:00.
Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted i Høyesteretts utredningsenhet og inngå i denne, slik at arbeidet, i tillegg til arbeidet med masteravhandlingen, vil bestå i juridisk bistand til dommerne, direktøren og utrederne. Vedkommende vil også inngå i det vitenskapelige assistentmiljøet ved Senter for europarett og inviteres til Senterets Svinørsymposium, som vanligvis finner sted i juni.

 

Emneord: Studentutreder, Høyesterett Av Camilla Arnøy, Finn Arnesen
Publisert 22. jan. 2021 15:49 - Sist endret 22. jan. 2021 18:59