Vil du vere vitskapeleg assistent på sjøretten våren 2021?

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 3. september 2020

For alle stillingane gjeld: God skriftlig og munnleg framstillingsevne på eit skandinavisk språk. UiO ønskjer fleire personar med innvandrar- og minoritetsbakgrunn i vitskapelige stillingar.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Send nettskjema for søknad på vit.ass.-stilling våren 2021. I tillegg sender du søkerskjema pr. e-post til kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl.

Legg gjerne ved eit kort søknadsbrev  med din motivasjon og kvifor du meiner at du vil passe godt til stillinga(ne) du søkjer.

BioShare - "den nye oljen"?

NCCS - karbonfangst og -lagring

Kraftmarkedet

Meir om sti llinga M eir om stillinga

Meir om stillinga

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett er det ledig ein halv stilling tilknytt prosjektet BioShare

Søknadsfrist torsdag 3. september 2020

 

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett, er det ledig en halv stilling som vitenskapelig assistent fra våren 2021 med CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) som hovedtema.

Søknadsfrist torsdag 3. september 2020

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett er det ledig ein halv stilling

Søknadsfrist torsdag 3. september 2020

Høyesterett

Europarett

Sjørett

Meir om stillinga Meir om  stillinga Meir om stillinga

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig halvtids stilling som studentutreiar frå våren 2021, for ein juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppåave.

Søknadsfrist torsdag 3. september 2020

Vi har ei ledig halvtids stilling som vitenskapleg assistent frå våren 2021.
Stillinga er knytt til Senter for europarett og tidsskriftet EuroRett.

Søknadsfrist torsdag 3. september 2020

Ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for sjørett, er det ledig ein halv stilling som vitskapeleg assistent frå våren 2021.

Søknadsfrist torsdag 3. september 2020

 

Emneord: Vitenskapelig assistent, Ledig stilling, studentstillinger Av Camilla Arnøy
Publisert 31. juli 2020 16:25 - Sist endret 10. aug. 2020 09:40