Kontakt Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett

Sentralbord

Telefax

Presse: Bente Lindberg Kraabøl

Nødnummer: Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Besøksadresse

+47 228 59600

+47 228 59610

+47 917 41 835

 

+47 228 56666

Domus Media, Karl Johans gate 47. Resepsjonen er åpen kl. 9 - 17.

Administrasjon, Avdeling for sjørett og Avdeling for petroleums- og energirett

E-post

Postadresse

sjorett-adm@jus.uio.no

Nordisk institutt for sjørett
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Senter for europarett

E-post

Postadresse

europarett@jus.uio.no

Senter for europarett
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kollektivtransport

Ta tog, t-bane, buss eller trikk til Nationaltheateret stasjon. Det tek berre eit par minutt å gå til Midtbygget, nokre fleire minutt til St. Olavs gate. Andre trikkestopp i nærleiken er Tullinløkka og Holbergs plass. Sjå Ruter for meir informasjon.

Parkering