Studentstilling innen ekspropriasjonsrett

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Skal du skrive 60p masteroppgave våren 2023?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist torsdag 8. september 2022

Jorde, åker, gjerde

Illustrasjonsfoto: jorde, åker, gjerde

Foto: iStock

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra høsten 2022.

Naturressursgruppen driver forskning innen nasjonale og internasjonale rettsspørsmål på feltene energi/klimarett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold. Den har forskere fra Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Nordisk institutt for sjørett. Flere forskningsprosjekter er finansiert av Forskningsrådet og andre eksterne kilder. Den som ansettes, vil delta i gruppens virksomhet.

Stillingen er knyttet til prosjekt innen ekspropriasjonsrett og fast eiendoms tingsrett.

Prosjektet har så langt resultert i flere ekspropriasjonsrettslige avhandlinger, de seks første publisert i boken Ekspropriasjon og en avhandling, publisert i Institutt for privatretts skriftserie.

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Nærmere opplysninger av faglig art og veiledning om valg av emne og opplegg kan fås hos professor Geir Stenseth (+47) 22859609 mob.tlf. 930 39 707 og e-post geir.stenseth@jus.uio.no eller professor Endre Stavang, telefon 22 859719 / 971 79 848

Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl Nordisk institutt for sjørett, tlf. 22 85 96 73 / 47 02 69 02

Søknadsskjema sendes på mail til kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl, b.l.kraabol@jus.uio.no

Legg gjerne ved et kort søknadsbrev og karakterutskrift med din motivasjon og hvorfor du mener at du vil passe godt til stillingen.

 

Søknadsfrist er torsdag 8. september 2022

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Emneord: Ekspropriasjonsrett, studentstilling, Vitenskapelig assistent Av Camilla Arnøy
Publisert 22. mars 2022 16:43 - Sist endret 22. aug. 2022 11:40