Senter for europarett

Illustrasjon: iStockphoto

Senter for europarett forsker på EU- og EØS-rettslige problemstillinger. Det er et møtested for alle som arbeider med europarettsforskning ved Det juridiske fakultet. Biblioteket har status som EU-dokumentasjonssenter.

Kontakt

Leder: Ole Andreas Rognstad

Besøksadresse

Karl Johansgate 47 (kart) 
Domus Media øst, underetasjen
0162 Oslo

Postadresse

Senter for europarett
Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: (+47) 22 85 96 00
Telefaks: (+47) 22 85 96 10
E-post:
europarett@jus.uio.no

Arrangementer

Husk påmelding til tapas på Café Amsterdam etter seminaret - frist søndag 1. desember