Felles arbeidsretts- og europarettslunsj

Arbeidsrettsgruppen og Senter for europarett arrangerer et felles lunsjseminar.

Innledning ved professor Finn Arnesen og professor Johann Mulder.

EU-domstolen meddelade dom i Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, den 6 november 2018 samt i CCOO, C-55/18, den 14 maj 2019. Målen innehåller viktiga och praktiskt relevanta arbetsrättsliga och grundläggande unionsrättsliga frågeställningar.

Bauer och Willmeroth rör rätten till intjänade ferieförmåner och vad som ska ske med förmånerna om en arbetstagare avlider innan förmånerna är uttagna. Båda målen rör denna frågeställning, men i Bauer var arbetsgivaren ett offentlig­rätts­ligt subjekt, i Willmeroth ett privaträttsligt. Problemställningen var därför också vilket genomslag unionsrätten ska ha och i vilken utsträckning enskild kan åberopa unionsrätten gentemot en motpart.

CCOO handlar om frågan om krav på begränsning av veckoarbetstiden och om i vilken utsträckning arbetsgivaren ska registrera varje arbetstagares dagliga arbetstid i syfte att inte arbetstidsmåttet överskrids i strid med unionsrätten. Även i detta mål var problemställningen vilket genomslag unionsrätten ska ha och i vilken utsträckning enskild kan åberopa unionsrätten gentemot motpart.

Emneord: Arbeidsrett, Europarett
Publisert 26. sep. 2019 11:16 - Sist endret 26. sep. 2019 11:58