Om Senter for europarett

Senter for europarett skal tjene alle som arbeider med europarettsforskning ved fakultetet. Senteret er en tverrfaglig enhet.

(Illustrasjon: iStockphoto)

Senter for europarett ble opprettet i 1989 under Juridisk fakultet og ble fra 2012 en del av Nordisk institutt for sjørett. Det er en liten enhet med 4,5 faste vitenskapelige stillinger.

Senterets ansatte forsker og underviser i EU- og EØS-rett. I tillegg arrangerer senteret kurs og seminarer om aktuelle EU- og EØS-rettslige temaer. Noen av kursene og seminarene er godkjent som etter- og videreutdanning.

Forskningsområder

Et sentralt forskningsområde ved senteret er institusjoner, prosedyrer, prinsipper og rettskildespørsmål i EU- og EØS-rett. Senteret forsker også på de grunnleggende reglene om EU- og EØS-rettens ”fire friheter”.

Forskergruppe og nettverk

Senteret har tilsatte med i fakultetets forskergruppe for marked, innovasjon og konkurranse. Senteret har også gitt opphav til Europarettsnettverket som er et knutepunkt for forskere med europarettslig interesse. I tillegg til egne ansatte har senteret kontorer for forskere som er ansatt ved de andre enhetene.

Innholdsrikt bibliotek

Senteret har et innholdsrikt EU- og EØS-rettsbibliotek for alle som har behov for litteratur på området. I tillegg utarbeider senteret nyhetsbrevet EuroRett i samarbeid med Lovdata.

Senteret utgir også skriftserien IUSEF i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Publisert 26. juni 2013 10:56 - Sist endret 18. mai 2015 12:51