Publikasjoner

Tidsskriftserien EuropaRett og bokserien IUSEF gis ut i samarbeid med Senter for Europarett. Bøker utgitt ved Senter for europarett er omtalt under forskningspublikasjoner.

EuroRett

EuroRett er et juridisk tidsskrift som utgis av Lovdata i samarbeid med Senter for europarett.

EuroRett kommer ut hver annen uke og inneholder en gjennomgang av de viktigste avgjørelsene fra EF-domstolen og EFTA-domstolen, samt EØS-relaterte avgjørelser fra norske domstoler. I tillegg omtales ny lovgivning fra EU og Stortinget som er EØS-relevant, og aktuelle saker som ESA behandler. EuroRett utgis både på papir og elektronisk. Abonnement kan tegnes ved å kontakte Lovdata, marked@lovdata.no eller telefon 23 11 83 00.

Studentoppgaver

Vitenskapelige assistenter er enten tilknyttet Senteret eller utredningsseksjonen på Stortinget. De skriver en 60 poengs masteravhandling.

Bokserien IUSEF

Hver bok i IUSEF-serien er en 60-poengs studentavhandling av god kvalitet eller artikler fra konferanser, m.m. Alle bøkene tar for seg europarettslige emner. Serien har vært utgitt siden 1990.

IUSEF gis ut i samarbeid med Universitetsforlaget.

apporter, utredninger og betenkninger

Senterets ansatte er aktive i lovarbeid og i å skrive rapporter, utredninger og betenkninger. Utvalgte utredninger vil du finne her:

  • NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU (regjeringen.no) avgitt 17.1.2012. Utvalget ble ledet av Fredrik Sejersted.
     
  • NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser (regjeringen.no) avgitt 16.4.2010. Utvalget ble ledet av Fredrik Sejersted.
     
  • Om datalagringsdirektivets EØS-rettslige relevans - Betenkning 29.1.2009 for Samferdselsdepartementet - Finn Arnesen og Fredrik Sejersted
     
  • Datalagringsdirektivet og EØS-avtalen - Betenkning 6.6.2008 for IKT-Norge - Finn Arnesen og Fredrik Sejersted
Publisert 14. okt. 2013 11:57 - Sist endret 28. feb. 2020 16:22