Studier og videreutdanning

Flere av fakultetets kurs har tilknytning til senteret ved at våre medarbeidere underviser eller administrerer kursene.

Emner

EØS-rett  - del av JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett 

EØS-rett - del av europastudier - EURO2101 

EU competition law - JUR1310 og JUS5310    

EU Substantive law - JUR1440 og JUS5440

Studentoppgaver

Masteravhandlinger skrevet av vitenskapelige assistenter ved Senter for europarett og stortingsstipendiater tilknyttet senteret.

Etter- og videreutdanning

Senter for europarett arrangerer ikke egne kurs i etter- og videreutdanning, men emner som inngår i rettsvitenskap kan følges av alle med studiekompetanse.

I tillegg arrangerer senteret seminarer i samarbeid med Norsk forening for europarett. Disse seminarene gjelder som etterutdanning, godkjent av Juristenes Utdanningssenter.

Mer informasjon om etter- og videreutdanning ved Universitetet i Oslo
 

Publisert 25. juni 2013 15:10 - Sist endret 10. sep. 2013 16:10