Rådet ved Avdeling for petroleums- og energirett

Rådet ved Avdeling for petroleums- og energirett er eit eige rettleiande råd med representantar frå interessegrupper avdelinga ofte er i kontakt med.

Med i rådet er:

Ole Anders Lindseth, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet

Per Håkon Høisveen, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet

Søren Hornbæk Svendsen, Partner, Advokatfirma Horten, DK

Kjersti Bergsåker-Aspøy, Statoil - Leder av Juridisk utvalg i Norsk olje & gass (NOROG)

Liv Monica Stubholt, Partner, Advokatfirmaet Selmer DA

Tore Ulleberg, juridisk direktør ConocoPhillips

Knut Kroepelien, Energi Norge - Leder av næringspolitisk avdeling for marked og kunder

Publisert 19. nov. 2009 10:55 - Sist endret 19. apr. 2018 16:52