English version of this page

Avdeling for sjørett

Bildet kan inneholde: vann, sky, himmel, vannforsyning, båt.

Verdens første helelektriske og autonome containerskip

Foto: Reuters

Sjørett

Området inkluderer folkerettslige regler, EU-rettslige regler, offentlig rett og privatrett knyttet til skipsfart, transport og havbruksrett.

Forskningen er for tiden primært rettet mot autonome skip og robotikk, herunder ansvarsspørsmål ved mulige ulykker knyttet til slike fartøy. Denne forskningen inngår i et større forskningsprosjekt - SFI AutoShip - hvor Instituttet samarbeider med øvrige aktører i den norske maritime klyngen.

Forskningsområdet har tradisjonelt lagt hovedvekt på privatrettslige regler som kontraktsrett og erstatningsrett knyttet til bygging, reparasjon, forsikring, salg og drift av skip, samt forurensning særlig i forbindelse med oljesøl.

Offentligrettslige regler knyttet til registrering og sikkerhetskontroll av skip.

Konkurranserettslige regler knyttet til skipsfart

Regler knyttet til sikkerhet til sjøs, herunder EU-rettslige regler og miljørettslige spørsmål.

Infrastruktur i transportsektoren, herunder EU-rettslige regler, regler knyttet til styring og drift, og spørsmål om risiko og ansvar for skadevoldende hendelser.

Bildet kan inneholde: kart, verden, blå, azure, organisme.

Havbruksrett

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring.

Bildet kan inneholde: vann, sky, himmel, vannforsyning, båt.
Ocean Farm 1, "Havmerden" (Foto: Håvard Volden)

Studieprogrammer og emner

Bildet kan inneholde: hode, azure, menneskekroppen, vann, kunst.

Samarbeid

Avdeling for sjørett ved NIFS har et kontinuerlig samarbeid med transportrettsmiljøene i Åbo, Helsinki, Gøteborg, Stockholm, København og Odense. Vi har en en professor II tilknyttet Åbo Akademi, som arbeider med sjørett, sjøsikkerhet og autonome fartøy. 

 

Vi har tett samarbeid med Nordisk Skibsrederforening og flere advokatfirmaer når det gjelder coaching, veiledning, undervisning og seminarer. Dessuten samarbeider instituttet med bransjen gjennom medlemskap i styret til Den Norske Sjørettsforening

Kontakt

Avdelingsleder, professor Trond Solvang 

Nordisk institutt for sjørett

Emneord: Sjørett, Havbruksrett Av Camilla Arnøy
Publisert 30. okt. 2009 10:19 - Sist endret 11. juli 2022 11:22