Nøkkeltal for Nordisk institutt for sjørett

Årsrapportane finn du under Strategi.

Nedanfor frå årsrapport 2018, s. 12 og 13

 
   

           
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Publisert 23. nov. 2009 12:52 - Sist endret 4. mars 2019 15:38