Nøkkeltal for Nordisk institutt for sjørett

Årsrapportane finn du under Strategi.

 
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Innleverte doktoravhandlingar 2 0 1 2 1 0 1 3
Bøker **** 2 7 4 6 9 9 14
Publikasjonar i serie 13 20 12 8 11 9 17 7
Publiserte manus på engelsk **** 19 14 16 22 29 15 18
Studentavhandlinger 32 32 31 31 29 32 32 29
Studentar til eksamen - totalt 552 626 578 510 405 351 320 257
Nordiske studentar 26 (21) 32 (26) 24 (22) 30 32 27 23 25
Studentar utanfor Norden 120 120 115 104 85 78 84 76
Tilsette*** 52,6-60 33 31 33,3-48 27,2-35 43 44 40
Seminar over fleire dagar - Deltakarar 1-20 2-112 0 3-305 2-140 5-138 3-126 2-165
Kveldsseminar - Deltakarar 12-459 9-288 11-310 11-480 14-461 11-228 13-466 13-305
Internasjonale seminar 7 6 6 8** 5** 12** 5 4
Biblioteket, talet på utlån **** 5431 7729 7139 5512 9633 7499 3925*
Økonomi: Inntekt 30,3 mill kr 30 mill. kr 30,3 mill. kr 29,7 mill. kr 27,8 mill. kr 27,9 mill. kr 25,6 mill. kr 22,2 mill. kr

 * Grunna flytting var ein stor del av biblioteket stengt frå juni til november.

** Medrekna Naturressursgruppa.

*** Av tilsette er stipendiatar og vit.assistentar i Naturressursgruppa tatt med her. Vit. assistentar og fleire i administrasjonen arbeidar deltid. Tala viser tilsette totalt til og med 2010. Fra 2011 viser tala årsverk-tilsette.

**** UiO bytta biblioteksystem i 2015, derfor er det ikkje mulig å få ut biblioteksdata for dette året. Omtalt på våre nettsider: Bøker. Publikasjoner på engelsk.

Publisert 23. nov. 2009 12:52 - Sist endret 12. mai 2017 16:17