Ansatte - Nordisk institutt for sjørett - Side 2

Listen inneholder 61 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Høydal, Ingeborg Breistein Vitenskapelig assistent ingebfbr@uio.no
Ibenholt, Ingrid Sekretær ifibenho@uio.no
Johansen, Stian Øby Førsteamanuensis +47-22859677 +4793462203 (mob) stiaoj@uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Johnston, Angus Charles Professor II anguscj@uio.no
Kaasen, Knut Professor +47-22859773 kaasen@uio.no Energi, Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett
Kraabøl, Bente Lindberg Rådgiver 22 85 95 29 47026902 (mob) 47 02 69 02 b.l.kraabol@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Budsjett, Kontrakter og avtaler, prosjekter, seminarer, workshops
Kristiansen, Sam Joakim Vitenskapelig assistent samjk@uio.no
Laurantzon, Markus Beckstrøm Vitenskapelig assistent markusbl@uio.no
Lervik, Maren Vitenskapelig assistent +47 938 10 123 marenler@uio.no
Meling, Marie Stipendiat +47-22859746 976 88 864 mariemel@uio.no Tredjemannsvern, Konkursrett, obligasjonsrett, Sjørett, Selskapsrett, Internasjonal privatrett, Finansmarkedsrett
Mestad, Ola Instituttleder +47-22859376 olame@uio.no Europarett, Instituttleder, Petroleumsrett
Myhre, Jonas W +47-22859351 jonasmy@uio.no
Nyegaarden, Kristine Valberg Vitenskapelig assistent +47 957 82 361 kristvny@uio.no
O'Brien, Alice Vitenskapelig assistent aliceobr@uio.no
Platjouw, Froukje Maria Postdoktor froukjep@uio.no international and european environmental law, Marine Ecosystems, ecosystem-based governance, coherence
Pozdnakova, Alla Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Rangnes, Frede Rønning Vitenskapelig assistent frederra@uio.no
Ringbom, Henrik Professor II +47-22859682 +358-40-763 1071 henrik.ringbom@jus.uio.no Havrett, Sjørett, Folkerett, Miljørett, Sjøsikkerhet, Norden
Rumpf, Julius Stipendiat +47-22859639 +47-46221706 juliusr@uio.no Energirett, EU-rett, indre energimarked, Network codes, kontraktsrett, fornybar energi, konkurranserett
Røsæg, Erik Professor +47-22859752 +47-48002979 (mob) erikro@uio.no Tredjemannsvern, sjørett, havrett, nordområdene.
Scheel, Georg gjesteforsker +47-22859682 91535602 (mob) +47 91535602 georg.scheel@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Kontraktsrett
Selvig, Erling Professor emeritus 22859745 906 874 99 erling.selvig@jus.uio.no Kontraktsrett, Sjørett, Petroleumsrett, Europarett
Settevik, Elias Vitenskapelig assistent eesettev@uio.no Sjørett
Skyberg, Lisbeth Fullu +47-22850158 +47-93880742 (mob) lisbetfs@uio.no
Smedsrud, Marthe Emmeline Vitenskapelig assistent marthsm@uio.no