Personer med emneord «Miljørett»

Navn Telefon E-post Emneord
Backer, Inge Lorange Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Blandhol, Sverre Professor 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Bugge, Hans Christian Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Fauchald, Ole Kristian Professor +47-22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Kuraj, Nertila Postdoktorstipendiat +47 - 22850240 nertila.kuraj@jus.uio.no Miljørett, Naturressursrett, Nanoteknologi, Syntetisk biologi og biologisk mangfold
Maitre-Ekern, Eléonore Stipendiat +47 22850185 eleonore.maitre@jus.uio.no Naturressursrett, Miljørett
Nordrum, Jon Christian F. Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Ulfstein, Geir Professor +47-22859446 +47-41470126 (mob) geir.ulfstein@jus.uio.no Miljørett, Menneskerettigheter, Folkerett, Handel, Internasjonal handelsrett, Internasjonale domstoler
Voigt, Christina Professor +47-22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Folkerett, Naturressursrett, Miljørett, Energi
Winge, Nikolai Kristoffersen Førsteamanuensis +47-22859416 n.k.winge@jus.uio.no Forvaltningsrett, Miljørett, Tingsrett, Naturressursrett