Nyamgerel Baasan

Førstekonsulent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Nyamgerel Baasan
English version of this page
Telefon +47 22859298
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Studiekonsulent med administrativt ansvar for instituttets engelskspråkelig masterprogram: LLM Maritime Law 

  • Saksbehandling av program - og  studentsaker
  • Praktisk rettet studentveiledning
  • Undervisning - og eksamensplanlegging
  • Studentopptak
  • Tilrettelegging og oppfølging av eksamen
  • Superbruker for bilagslønn ved instituttet

Bakgrunn

Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 2017

Emneord: Studier, Studieadministrasjon
Publisert 9. juni 2020 23:59 - Sist endret 9. juni 2020 23:59