Personar med emneord «Europarett»

Namn Telefon E-post Emneord
Arnesen, Finn Professor 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Greaves, Rosa professor II +47 228 59682 rosa.greaves@jus.uio.no Sjørett., Transportrett, Europarett
Johansen, Stian Øby Førsteamanuensis – Senter for europarett (+47) 22 85 96 77 (+47) 934 622 03 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Mestad, Ola Instituttleder +47 22859376 ola.mestad@jus.uio.no Europarett, Instituttleder, Petroleumsrett
Selvig, Erling Professor emeritus 22859745 906 874 99 erling.selvig@jus.uio.no Kontraktsrett, Sjørett, Petroleumsrett, Europarett
Torp, Simon Utvalgssekretær 22859589 97697041 (mob) simon.torp@jus.uio.no Folkerett, Europarett, EØS-rett, Forvaltningsrett