Personar med emneord «Lån»

Namn Telefon E-post Emneord
Hamre, Inger M. Hovedbibliotekar +47 22859352 +47 92422204 (mob) i.m.hamre@jus.uio.no Bibliotek, Kurs, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning