Personar med emneord «Sikkerhetsloven»

Namn Telefon E-post Emneord
Widerberg, Charlotte Hafstad Stipendiat +47 22859687 +47 46512541 (mob) c.h.widerberg@jus.uio.no Sikkerhetsloven, Eierskapskontroll, EU, Nasjonal sikkerhet