Personar med emneord «Ytre rom»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Kirsten Ullbæk Selvig Selvig, Kirsten Ullbæk gjesteforsker 0047 91544235 0047 91544235 k.u.selvig@jus.uio.no Luftrom, Maritim, Ytre rom, Arctic, Nordområdene