Alla Pozdnakova

Professor
Bilete av Alla  Pozdnakova
English version of this page
Telefon (+ 47) 22 85 96 43
Mobiltelefon 417 75 813
Rom 119
Treffetider torsdager kl 14.15-15.15 eller etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Nordisk institutt for sjørett Domus Media
Postadresse Nordisk institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0138 OSLO

Faglige interesser

Pozdnakovas faglige interesser er hovedsakelig knyttet til offentligrettslige og folkerettslige rettsområder, herunder havrett, forvaltningsrett og romrett/outer space Law. Hun har også forsket på konkurranserett og EU/EØS-rett. 

Pågående forskning

Bokprosjekt Environmental Rule of Law for Oceans: Designing Legal Solutions, CUP (utgis i 2022), medredaktør sammen med Dr.Froukje Maria Platjouw (UiO/NIVA)

Arbeidet med ny norsk romlov og utredning av rettslige problemstillinger knyttet til romrett 

Safe and environmentally sound recycling of ships

Outer Space and the Arctic  (2021), artikkel/bokkapittel 

Erverv av norsk statsborgerskap: EØS-rettslige spørsmål

 

Undervisning

JUS1111 Rettskilder til fots

JUS2211 Alminnelig forvaltningsrett

JUS2211 EØS-rett

A Changing Arctic - International Summer School (UiO) 

Verv

Forskergruppe Internasjonal rett og styring, leder

Oslo Law Review, medredaktør

Norsk forening for internasjonal rett, styremedlem

Nordområdeutvalget (UiO), medlem

Nordisk institutt for sjørett, Styremedlem 

Ekspertutvalget for lov om romvirksomhet, medlem (2019)

 

Emneord: Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett, Komparativ re
Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 4. aug. 2021 14:55

Prosjekt