Alla Pozdnakova

Professor
Bilete av Alla  Pozdnakova
English version of this page
Telefon (+ 47) 22 85 96 43
Mobiltelefon 417 75 813
Rom 119
Treffetider etter avtale på Teams eller Zoom (våren 2021)
Brukarnamn
Besøksadresse Nordisk institutt for sjørett Domus Media
Postadresse Nordisk institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0138 OSLO

Faglige interesser

Pozdnakovas faglige interesser er hovedsakelig knyttet til offentligrettslige og folkerettslige rettsområder, herunder havrett, forvaltningsrett og romrett/outer space Law. Hun har også forsket på konkurranserett og EU/EØS-rett. 

Pågående forskning

Bokprosjekt Environmental Rule of Law for Oceans: Designing Legal Solutions, CUP (utgis i 2022), medredaktør sammen med Dr.Froukje Maria Platjouw (UiO/NIVA)

Arbeidet med ny norsk romlov og utredning av rettslige problemstillinger knyttet til romrett 

Safe and environmentally sound recycling of ships

Outer Space and the Arctic  (2021), artikkel/bokkapittel 

Erverv av norsk statsborgerskap: EØS-rettslige spørsmål

 

Undervisning

JUS1111 Rettskilder til fots

JUS2211 Alminnelig forvaltningsrett

JUS2211 EØS-rett

A Changing Arctic - International Summer School (UiO) 

Verv

Forskergruppe Internasjonal rett og styring, leder

Oslo Law Review, medredaktør

Norsk forening for internasjonal rett, styremedlem

Nordområdeutvalget (UiO), medlem

Nordisk institutt for sjørett, Styremedlem 

Ekspertutvalget for lov om romvirksomhet, medlem (2019)

 

Emneord: Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett, Komparativ re

Publikasjonar

 • Arnesen, Finn; Greaves, Rosa & Pozdnakova, Alla (2020). European Union law and the seabed, In Catherine Banet (ed.),  The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources..  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  Chapter 14.  s 315 - 334
 • Pozdnakova, Alla (2020). Oceans as spaceports: state jurisdiction and responsibility for space launch projects at sea. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  26(4), s 267- 290 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2020). Ship Recycling under international and EU law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  535, s 53- 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Maiani, Francesco; Pozdnakova, Alla & Progin-Theuerkauf, Sarah (2019). Extra Unionem nulla salus? Teaching and researching EU law in Norway and Switzerland. The Law Teacher.  ISSN 0306-9400.  53(2), s 160- 172 . doi: 10.1080/03069400.2019.1582206
 • Pozdnakova, Alla (2018). Public policy as a ground for refusal to enforce EU antitrust damages awards. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  1, s 4- 20 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2018-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Aleksei Petruhhin: Extradition of EU Citizens to Third States. European Papers (EP).  ISSN 2499-8249.  s 1- 14 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Historic shipwrecks - contemporary challenges: Protection of the underwater cultural heritage. MarIus.  ISSN 0332-7868.  473, s 97- 128 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2015). Offshore installations as the arena for environmental protests. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 287- 368 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2014). Competition infringements in the port sector: a case commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  35(4), s 196- 200
 • Pozdnakova, Alla (2014). The impact of European Union Law on freedom of contract in the port sector. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 51- 68
 • Pozdnakova, Alla (2011). Criminal sanctions for ship-source pollution Den offentlige påtalemyndighet (Public prosecution authorities) mot A og Q (MV Full City) Court of Appeal, Agder, Norway, 22 June 2011. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  17(4), s 255- 259 . doi: 10.1163/9789004210004_003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2010). Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition Law and Economics Review.  ISSN 1011-4548.  33(1), s 121- 139 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2010). New liner-consortia block-exemption: a legislative commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  31(10), s 415- 420
 • Pozdnakova, Alla (2009). An overview of Russian maritime Safety Regulation (with particular focus on port control). MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 153- 166
 • Pozdnakova, Alla (2009). Buyer power in the retail trading sector: evolving Latvian regulation. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  30(8), s 387- 392
 • Pozdnakova, Alla (2009). Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law, In Antonis Antapassis; Lia I. Athanassiou & Erik Røsæg (ed.),  Competition and regulation in shipping and shipping related industries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17395-8.  Part I Competition in Shipping.  s 26 - 42
 • Pozdnakova, Alla (2009). Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  15(6), s 495- 507
 • Pozdnakova, Alla (2007). Anonymity of shipowners as a maritime security problem - EU law implications. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (360), s 105- 132 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2003). (Implementation of EU law in maritime law in Latvia), I: I. Alehno (red.),  Eiropas savienibas tiesibu istenosana Latvija.  Latvijas Vestnesis.  ISBN 9984731286.  Kapittel.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (ed.) (2019). Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing.  ISBN 9780854902750.  281 s.
 • Pozdnakova, Alla (2013). Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonization. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-20999-2.  346 s.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2717-4.  492 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2021). Right into Orbit: Reform of the Norwegian Space Law.
 • Pozdnakova, Alla (2020). Bokanmeldelse. Andreas van den Heuvel: Minstelønn – forpliktelser, begrensninger og løsninger. Oslo 2019, Gyldendal, 450 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 517- 525
 • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Arctic and Outer Space: Law Perspective.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Introduction, In Alla Pozdnakova (ed.),  Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives.  Wildy, Simmons and Hill Publishing.  ISBN 9780854902750.  Introduction.  s xiii - xvii
 • Pozdnakova, Alla (2019). Outer Space and polar regions: challenges for international law and governance.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Romjussen: Bærekraftig bruk av satellittbaner og rettigheter i forbindelse med ressursutvinning.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Russlands anvendelse av miljøstandarder for skipsfart i Arktis.
 • Pozdnakova, Alla; Røsæg, Erik & Ringbom, Henrik Mikael (2019). Legal Issues Related To The Agreement On Cooperation On Marine Oil Pollution Preparedness And Response In The Arctic (MOSPA) Summary Report. Vis sammendrag
 • Røsæg, Erik & Pozdnakova, Alla (2019). Resolving snow crab controversies – from dispute settlement to comprehensive solutions.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Arctic and the Outer Space.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Brexit and the EEA Agreement: A Public International Law Perspective.
 • Pozdnakova, Alla (2018, 03. august). Etterlyser norsk reaksjon.  Dag og Tid. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2018). European Economic Area and Norway model considered (oral evidence)/EU Exiting Committee, House of Commons.
 • Pozdnakova, Alla (2018, 17. august). Har ikke skjønt alvoret.  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2018). Shipping on the 21st Century Maritime Silk Road and legal challenges for the marine environmental protection: discussion in light of the Arctic Council experiences.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Skipsopphugging og beaching - oversikt over regelverket.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Abuse of dominance – sectoral examples (maritime port sector).
 • Pozdnakova, Alla (2017). EEA – Norwegian experience of association with EU.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Interview with Professor William E. Butler. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2017). Langvarig tilbakeholdelse av skip i fremmede havn - internasjonale rettsmidler.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Mutual dis-trust and other hinders for the effective private enforcement in EU antitrust cases.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Protection of Underwater Cultural Heritage: Flag State Rights and Responsibilities.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet (Country report -Latvia).
 • Pozdnakova, Alla (2016, 21. september). Havets skattepionerer - skipsredere og lånte flagg. [Radio].  http://taxjustice.no/ressurser/taxcast-havets-skattepionerer.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Martin Hennig: Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler – EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  02(03), s 324- 329
 • Pozdnakova, Alla (2016). Protection of the Underwater Cultural Heritage.
 • Pozdnakova, Alla (2009). International Law in the Russian Courts, illustrated by the Telenor case.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Legal issues surrounding risk prevention illustrated by maritime sector. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2008). Cooperation of liner carriers under EC Competition law - wtih focus on information exchanges.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Gjesteforelesning om norsk og russisk rett (komparativ studie).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Kontrol innostrannih sudov v portah Norvegii (Port State control in Norway).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Russian Shipping Safety Regulation: a Comparative Study.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Liner shipping : a competition law analysis.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Sravnitelno-pravovoj analiz na primere Norvegii (Comparative Legal Research: a Norwegian approach).

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 27. juni 2021 17:57

Prosjekt