Amund Bjøranger Tørum

Bilete av Amund Bjøranger Tørum
English version of this page
Rom DMV 103C
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media

Oversikt

Amund Bjøranger Tørum er professor i rettsvitenskap ved Nordisk Institutt for Sjørett, og han forsker og underviser primært i formuerettslige fag. Amund har omfattende erfaring med tvisteløsning og voldgift, både som prosedyreadvokat, utreder, mekler og voldgiftsdommer.

Fagområder

 • Obligasjonsrett og avtalerett
 • Allmenn formuerett og konkursrett
 • Komparativ rett og rettshistorie
 • Den nordiske dimensjonen i formueretten
 • Forsikringsrett, sjøforsikring og reassuransekontrakter
 • Tilvirkningskontrakter: petroleumskontrakter, skipsbygging, entreprise, offshore vindparker og OPS-kontrakter
 • Erstatningsrettens randsoner
 • Petroleumsrett
 • Joint Ventures
 • M&A-kontrakter
 • Havbruksrett
 • Voldgift
 • Sivilprosess

Undervisning, veiledning etc.

Han underviser primært i formuerettslige fag og forsikringsrett, og veileder masterstudenter og doktorander. Han deltar også i bedømmelseskomiteer.

Utdannelse

 • Cand. jur 2001
 • Dr. juris 2006
 • Møterett for Høyesterett 2017
 • Sertifisert voldgiftsdommer i regi av den danske advokatforening (2010
 • Chartered Arbitrator (C. Arb) 2021

Tidligere yrkeserfaring

 • Partner i Advokatfirmaet Schjødt 2011-2021 og leder for avdelingene for energy, construction and dispute resolution
 • Styremedlem i Advokatfirmaet Schjødt 2015-2020
 • Partner i Advokatfirmaet Kvale fra 2008-2011
 • Advokat i Talisman Energy 2006-2008
 • Deltager i Study Group on an European Civil Code (Working Group on Lease of Goods) 2003-2006
 • Stipendiat og førsteamanuensis ved Juridisk Fakultet (UiB) 2002-2007
 • Redaktør i Jussens Venner 2000-2001

Inntil han i 2021 ble utnevnt til professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, var han i mer enn 10 år privatpraktiserende advokat og partner i et ledende norsk advokatfirma. Hans praksis besto særlig i prosjektrådgivning og tvisteløsning knyttet til offshore, petroleumsrett, shipping, skipsbygging, entreprise, vindmølleparker, forsikring, IT-kontrakter, M&A-tvister og alminnelige kommersielle tvister.

Han var prosessfullmektig i mer enn 50 større voldgiftssaker; både i norske, nordiske og internasjonale saker (UNCITRAL, ICC, SCC, DIA og OCC). De internasjonale sakene knyttet seg bl.a. til Sverige, Danmark, Finland, UK, Tyskland, Frankrike, USA, Midtøsten og Sør-korea. 

Verv

 • Hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjuss
 • Leder for Arena for Voldgift og Tvisteløsning ved Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR)
 • Sekretær for revisjonskomiteen for den Nordiske Sjøforsikringsplan
 • Medlem av the Norwegian Oil and Energy Arbitration Association

 

  Emneord: Formuerett, Obligasjonsrett, Forsikringsrett, Sjørett, Voldgift. Feil ved forsøk på å hente publikasjonar frå Cristin
  Publisert 5. mai 2021 12:59 - Sist endra 24. juni 2021 12:23