Beate Fiskerstrand

Bilete av Beate Fiskerstrand
English version of this page
Telefon +47-22859633
Rom 116 A
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Karl Johans gate 47 Vestfløyen
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Erstatningsrett, kontraktsrett, allmenn formuerett, dynamisk tingsrett, sjørett

Foreløpig tittel på doktorgradsprosjekt: "Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold".

Undervisning

Erstatningsrett (1. studieår)

Dynamisk tingsrett (3. studieår)

Veileder for masteravhandlinger

Verv

Styrerepresentant for stipendiatgruppen, Nordisk institutt for sjørett

Styremedlem Young CMI

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

  • 2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

  • 2012-2014 Maritim Trainee - Norges Rederiforbund

  • 2010-2011 Trainee, ulike advokatfirmaer

  • 2008-2009 Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdanning:

  • 2012 LL.M: "European Law and Economics" ved Universität Hamburg og Erasmus Universiteit Rotterdam

  • 2010 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2009 Utveksling ved Ludwig Maximilians Universität München

 

Emneord: Kontraktsrett, Tredjemannsvern, Komparativ rett, Formuerett, Sjørett, Rettsøkonomi, Erstatningsrett
Publisert 5. juni 2015 13:11 - Sist endra 29. jan. 2018 11:17