Beate Fiskerstrand

Bilete av Beate Fiskerstrand
English version of this page
Telefon +47 22859633
Rom 116 A
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Karl Johans gate 47 Vestfløyen
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Erstatningsrett, kontraktsrett, allmenn formuerett, dynamisk tingsrett, sjørett

Foreløpig tittel på doktorgradsprosjekt: "Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold".

Undervisning

Erstatningsrett (1. studieår)

Dynamisk tingsrett (3. studieår)

Veileder for masteravhandlinger

Verv

Styrerepresentant for stipendiatgruppen, Nordisk institutt for sjørett

Styremedlem Young CMI

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

  • 2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

  • 2012-2014 Maritim Trainee - Norges Rederiforbund

  • 2010-2011 Trainee, ulike advokatfirmaer

  • 2008-2009 Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdanning:

  • 2012 LL.M: "European Law and Economics" ved Universität Hamburg og Erasmus Universiteit Rotterdam

  • 2010 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2009 Utveksling ved Ludwig Maximilians Universität München

 

Emneord: Kontraktsrett, Tredjemannsvern, Komparativ rett, Formuerett, Sjørett, Rettsøkonomi, Erstatningsrett
Publisert 5. juni 2015 13:11 - Sist endra 29. jan. 2018 11:17