Charlotte Hafstad Widerberg

Bilete av Charlotte Hafstad Widerberg
English version of this page
Telefon +47 22859687
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Tema

Doktorgrad om Consequences of Investments for National Security (COINS): Hvordan utføre eierskapskontroll etter sikkerhetsloven på utenlandske investeringer i Norge. 

Bakgrunn

Charlotte Hafstad Widerberg er utdannet jurist fra universitetet i Oslo, med spesialisering i blant annet WTO-rett og selskapsrett fra Humboldt universitetet i Berlin. Hun har i tillegg en mastergrad fra War department ved King´s College i London innen Terrorism, Security and Society. 
 
Widerberg har 14 års arbeidserfaring fra statlig virksomhet, herunder fra sekretariatet til Oljefondets Etikkråd der hun arbeidet med granskning av multinasjonale selskaper. Deretter arbeidet hun som jurist i Forsvaret og støttet den operasjonelle virksomheten gjennom rådgivning knyttet til cyber, teknologi, personvern og sikkerhetsrett. Siden 2020 har Widerberg vært ansatt som advokatfullmektig hos Bing Hodneland advokatselskap. 

Samarbeid

NUPI - Consequences of Investments for National Security (COINS)

Emneord: Sikkerhetsloven, Eierskapskontroll, Europarett, Nasjonal sikkerhet

Publikasjonar

  • Andersen, Morten Skumsrud & Widerberg, Charlotte Hafstad (2021). Norsk eierskapskontroll kan avskrekke utenlandske investorer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 2. mars 2021 13:52 - Sist endra 31. mai 2022 12:03