Eirik Wold Sund

Bilete av Eirik Wold Sund
Telefon +47 22859294
Mobiltelefon 95 92 59 08
Rom 125B DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

  • Havbruk- og fiskerirett
  • Kontrakts-, avtale- og obligasjonsrett
  • Sjørett
  • Formuerett
  • Bank-, finans- og forsikringsrett
  • Selskapsrett

Skriver doktorgradsavhandling om offentligrettslig reguleringslovgivning som kontraktsvilkår. Problemstillingen illustreres primært gjennom konktrakter i havbruksnæringen.

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap 2017. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt 20172018 samt førstekonsulent og rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 20182019.

Arbeidet i Enhet for privatrett i Lovavdelingen innenfor områdene finansavtaler og -oppdrag, forsikringsrett samt alminnelig kontrakts- og erstatningsrett. I tillegg del av avdelingens Forskriftsenhet.

Arbeidet i Schjødts industri-, tviste- og utredningsgruppe. Saker innenfor områdene fiskeri- og havbruk, kontraktstvister, M&A og generell forretningsjuridisk rådgivning.

Erfaring fra ulike utredninger, utvalg og ekspertavgjørelser, bl.a.:

  • Hovedforfatter utredning om framtidens havbruksforvaltning av arbeidsgruppe ved Nifs (ledet av Ola Mestad).
  • Konsulent Etikkinformasjonutvalget som utredet lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). 

Verv

- Redaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (TfF)

- Medlem av fagutvalget for fiskeri- og havbruksrett i JUS

- Medlem av referansegruppen til Arena for forbrukerrett, Oslo senter for kommersiell rett

- Sekretær i referansegruppen til Arena for voldgift, Oslo senter for kommersiell rett 

- Redaksjonssekretær festskrift Trygve Bergsåker 70 år

- Foreleser UiT

Publikasjoner

- «Framtidens havbruksforvaltning». Hovedforfatter utredning av arbeidsgruppe ved Nifs om forvaltningsstrukturen i havbruksnæringen (2021)

«Tillatelser til kommersielt fiske», Tidsskrift for forretningsjus 2018 nr. 1 s. 23–106 (nominert til årets tidsskriftartikkel av Universitetsforlaget og pensum i faget Havressursrett)

«Overskridelse av myndighet eksklusivt tillagt et selskapsorgan ved lov»,  Nordisk Tidsskrift for Selskapsrett 2016 nr. 2/3 s. 66–82 (pensum i faget selskapsrett)

Foredrag

- «Erling Selvig 90 år: Selvig og finansavtalereformen 2020». Fagseminar i anledning Erling Selvigs 90-årsdag v/ UiO (2021)

- «Framtidens havbruksforvaltning». Formidlingsseminar v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO (2021)

«Offentligrettslige regler som kontraktsvilkår –  lovgivers rolle på kontraktrettens område». Faglig innlegg på Lovavdelingens sommeravslutning (2020)

- «Transportkontraktene i havbruksnæringen – særlig om transport av fisk til havs». Formidlingsseminar v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO (2019)

«Tildeling og omsetning av tillatelser og kvoter til kommersielt fiske». Fiskeriforvaltningens fagdag v/ Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet (2019)

«Den rettighetsbaserte dreiningen i sjømatnæringen – omsetning av fisketillatelser og -kvoter». Havbruks- og fiskeriseminar v/ Det juridiske fakultet, UiT og Nordisk institutt for sjørett, UiO (2018)

 

Publikasjonar

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 15. okt. 2019 08:46 - Sist endra 7. sep. 2021 08:40