Eirik Wold Sund

Bilete av Eirik Wold Sund
Telefon +47 22859294
Mobiltelefon 95 92 59 08
Rom 125B DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Arbeidsområder

  • Havbruk
  • Kontraktsrett
  • Formuerett

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap 2017. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt 20172018 samt førstekonsulent og rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 20182019.

I Lovavdelingen var jeg tilknyttet Enheten for privatrett. Her arbeidet jeg bl.a. med finansavtaler og -oppdrag, forsikringsrett og alminnelig kontrakts- og erstatningsrett. Jeg var også tilknyttet Forskriftsenheten.

I Schjødt var jeg tilknyttet firmaets industrigruppe og var også en del av Utredningsgruppen. Her arbeidet jeg med fiskeri og havbruk, kontraktstvister, M&A og generell forretningsjuridisk rådgivning. 

Skriver for tiden doktorgradsavhandling om samspillet mellom den offentligrettslige reguleringslovgivningen og kontraktsvilkårene i havbruksnæringen.

Verv

- Redaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (TfF).

- Medlem i fagutvalget for fiskeri- og havbruksrett i JUS.

- Medlem av referansegruppen til Arena for forbrukerrett, Oslo senter for kommersiell rett. 

- Sekretær i referansegruppen til Arena for Voldgift, Oslo senter for kommersiell rett. 

Publikasjoner

- «Tillatelser til kommersielt fiske», Tidsskrift for forretningsjus 2018 nr. 1 s. 23–106 (nominert til årets tidsskriftartikkel av Universitetsforlaget og pensum i faget Havressursrett (UiT))

«Overskridelse av myndighet eksklusivt tillagt et selskapsorgan ved lov»,  Nordisk Tidsskrift for Selskapsrett 2016 nr. 2/3 s. 66–82 (pensum i faget selskapsrett (UiT))

Foredrag

- «Transportkontraktene i havbruksnæringen – særlig om transport av fisk til havs». Formidlingsseminar v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO.

«Tildeling og omsetning av tillatelser og kvoter til kommersielt fiske». Fiskeriforvaltningens fagdag v/ Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.

«Den rettighetsbaserte dreiningen i sjømatnæringen – særlig om omsetning av fisketillatelser og -kvoter». Havbruks- og fiskeriseminar v/ Det juridiske fakultet, UiT og Nordisk institutt for sjørett, UiO.

 

Publikasjonar

Publisert 15. okt. 2019 08:46 - Sist endra 4. sep. 2020 12:50