Eirik Wold Sund

Bilete av Eirik Wold Sund
Telefon +47 22859294
Mobiltelefon +47 95925908 95 92 59 08
Rom 125B DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

 • Havbruk- og fiskerirett
 • Kontrakts-, avtale- og pengekravsrett
 • Sjørett
 • Internasjonal kjøpsrett
 • Formuerett
 • Bank-, finans- og forsikringsrett
 • Selskapsrett

Doktorgradsstipendiat siden 2020. Skriver avhandling om offentligrettslig reguleringslovgivning som kontraktsvilkår, med hovedvekt på konktrakter i havbruksnæringen.

I tillegg flere utredningsarbeid, utvalg og ekspertavgjørelser for både offentlige myndigheter og private aktører, bl.a.:

 • Konsulent for Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med høringsnotat om nytt tillatelsesesregime for havbruk til havs samt revisjon av laksetildelingsforskriften og produksjonsområdeforskriften.
 • Hovedforfatter utredning om framtidens havbruksforvaltning av arbeidsgruppe ved Nifs.
 • Konsulent for Etikkinformasjonutvalget som utredet lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) 

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap 2017. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt 20172018 samt førstekonsulent og rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling  20182020.

Arbeidesområder i Justisdepartementet: Finansavtaler og -oppdrag (herunder Prop. 92 LS (2019–2020) Lov om finansavtaler (finansavtaleloven)), forsikringsrett (herunder Prop. 234 L (2020–2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv.)) samt kontrakts- og erstatningsrett. I tillegg del av avdelingens Forskriftsenhet, som bistår departementfellesskapet i forskriftsarbeidet (regelteknikk-, kvalitets- og hjemmelskontroll).

Arbeidsområder i Schjødt: Saker for industri-, tviste- og utredningsgruppen, bl.a. med fiskeri- og havbruk, kontraktstvister, M&A og generell forretningsjuridisk rådgivning.

  Verv

  - Redaktør (20202022) og redaksjonssekretær (20172019) Tidsskrift for Forretningsjus (TfF)

  - Medlem av JUS' fagutvalg for fiskeri- og havbruksrett

  - Medlem av referansegruppen til Arena for forbrukerrett, Oslo senter for kommersiell rett

  - Sekretær i referansegruppen til Arena for voldgift, Oslo senter for kommersiell rett 

  - Redaksjonssekretær festskrift for Trygve Bergsåker 70 år

  - Foreleser UiT

  Publikasjoner

  • «Book Review: Clayton P. Gillette, Advanced Introduction to International Sales Law», European Review of Private Law, Vol. 29 (2021) Issue 6, p. 969980 (bokanmeldelse av pensumbok om CISG ved NYU og Coloumbia Law School)
  • Ola Mestad og Eirik Wold Sund mfl., «Framtidens havbruksforvaltning», MarIus nr. 549 (2021)

  • «Tillatelser til kommersielt fiske», Tidsskrift for forretningsjus 2018 nr. 1, s. 23–106 (nominert til årets tidsskriftartikkel av Universitetsforlaget og pensum i faget Havressursrett)

  • «Overskridelse av myndighet eksklusivt tillagt et selskapsorgan ved lov», Nordisk Tidsskrift for Selskabsrett 2016 nr. 2/3 s. 66–82 (pensum i faget selskapsrett)

  Foredrag

  - «Erling Selvig 90 år: Selvig og finansavtalereformen 2020». Fagseminar Erling Selvigs 90-årsdag v/ UiO (2021)

  - «Brønnbåttjenester». Havbruksklubb v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO (2021)

  - «Framtidens havbruksforvaltning». Formidlingsseminar v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO (2021)

  «Offentligrettslige regler som kontraktsvilkår – lovgivers rolle på kontraktrettens område». Faglig innlegg på Lovavdelingens sommeravslutning (2020)

  - «Transportkontraktene i havbruksnæringen – særlig om transport av fisk til havs». Formidlingsseminar v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO (2019)

  «Tildeling og omsetning av tillatelser og kvoter til kommersielt fiske». Fiskeriforvaltningens fagdag v/ Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet (2019)

  «Den rettighetsbaserte dreiningen i sjømatnæringen – omsetning av fisketillatelser og -kvoter». Havbruks- og fiskeriseminar v/ Det juridiske fakultet, UiT og Nordisk institutt for sjørett, UiO (2018)

   

  Emneord: Havbruksrett, Formuerett, Internasjonal kjøpsrett, Sjørett, Kontraktsrett, Pengekrav, Avtalerett, Selskapsrett, Bank, Finans, Forsikringsrett, Selskapsrett, Avdeling for sjørett

  Publikasjonar

  • Sund, Eirik Wold (2021). Book Review: Clayton P. Gillette, Advanced Introduction to International Sales Law. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. s. 969–982.
  • Asland, John; Tørum, Amund; Christoffersen, Margrethe Buskerud & Sund, Eirik Wold (2021). Gratulerer med dagen, Trygve! Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1), s. 3–5. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2021-01-01.
  • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 15. okt. 2019 08:46 - Sist endra 24. apr. 2022 20:42