Ellen Eftestøl

Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris
English version of this page
Telefon +358(0)504482557
Rom UiO, Juridisk fakultet, Karl Johans gate 47, Domus Media vestfløy, 116
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Juridiska fakulteten Helsingfors universitet Universitetsgatan 3 00014 Helsingfors Universitet Finland
Postadresse Universitetet i Helsingfors Institute of International Economic Law P.O. Box 4 FI – 00014 University of Helsinki

Faglige interesser

Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris Ellen J. Eftestøl arbeider særlig med kommersiell, internasjonal kontrakts- og transportrett.

Undervisning og veiledning

Kontrakts- og erstatningsrett, sjø- og transportrett samt juridisk metode.

Bakgrunn

Ellen J. Eftestøl ble cand. jur. fra Universitet i Oslo 1995 hvor hun også avla den juridiske doktorgrad med avhandlingen ”Fra etterprovisjon til avgangsvederlag. Handelsagentens sluttoppgjör i et historisk og komparativt perspektiv”.

Fra 2004 har hun jobbet som forsker ved Nordisk Institutt for Sjørett og fra 2010 også ved Helsingfors universitet. Hun ble utnenvt til professor i civil oghandelsrett ved Helsingfors universitet i 2016 og som professor II ved nordisk insitutt for sjørett i 2017. Hun leder den interdisiplinære forskningsrguppen INTERTRAN som arbeider med bærekraftig utvikling innen jus og økonom. :

Fra 2021 er hun fagredaktør for Karnovs digitale lovkommentar for sjø- og transportrett samt forfatter av samme forlags digitale kommentar til agenturloven.  Ellen J. Eftestøl er også rapportør for European Transport Law Review.

Verv

2017- Continuing Deputy Member of the board of the Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo

2017- Continuing Fellow of Baltic Area Legal Studies BALEX, Åbo Akademi University

2012 - Continuing Member of Women´s International Shipping & Trading Association (WISTA)

2017-2019 Member of the board of the Finnish Maritime Law Association, CMI

2008 – Continuing Member of the board of directors of the Institute of Maritime and Commercial law of Åbo Akademi University

2008 – Continuing Member of the Finnish Maritime Law Association (CMI)

Forskergrupper

The InterTran reseach group; http://www.helsinki.fi/InterTran/

Emneord: Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Publisert 24. juni 2009 23:50 - Sist endra 5. mars 2021 11:39