Ellen J. Eftestøl

Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris
Bilete av Ellen J. Eftestøl
English version of this page
Telefon + 358 9 19123389
Rom UiO, Juridisk fakultet, Karl Johans gate 47, Domus Media vestfløy, 116
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Institute of International Economic Law (KATTI) Vuroikatu 5B 00014 HELSINKI
Postadresse Universitetet i Helsingfors Institute of International Economic Law (KATTI) P.O. Box 4 FI – 00014 University of Helsinki

Faglige interesser

Professor i sivil og handelsrett, dr. juris Ellen Eftestøl har spesialisert seg innen kontrakts- og transportrett og har publisert internasjonalt innen disse fagområdene.

Undervisning og veiledning

.Internasjonal kontraktsrett, transportrett og juridisk metode.

Bakgrunn

Ellen Eftestøl tok sin cand. jur. grad i 1995, og sin juridiske doktorgrad i 2005, begge ved Universitetet i Oslo.

Hun har vært juniorstipendiat ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen i perioden 1990-91, deltidsansatt på juridisk avdeling i Den norske Bank perioden 1991-92 og på justisdepartementets utlendingsavdeling perioden 1992 -93. I perioden 1995 - 2004 har hun jobbet som stipendiat ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo, avbrutt av to barselpermisjoner. År 1999 - 2000 var hun sekretær for Center of International Economic Law ved Swedish School of Economics i Helsingfors, Finland.

Fra 2004 har hun jobbet som forsker ved Nordisk Institutt for Sjørett og fra 2010 også ved Helsingfors Universitet hvor hun har daglig kontorplass på Institute of International Economic Law (KATTI).

Fra 1996 har hun utført ulike oppdrag som juridisk ekspert, inkludert voldgift, særlig innen handelsagentur.

Hun ble utnenvt til professor i civil og handelsrett ved Helsingfors universitet i 2016 og som professor II ved nordisk insitutt for sjörett i 2017. Hun leder den interdisiplinäre forskningsrguppen INTERTRAN som arbeider med bærekraftig utvikling innen jus og ökonomi:

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/sustainable-law-and-business

Verv

2017- Continuing Deputy Member of the board of the Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo

2017- Continuing Member of the board of the Finnish Maritime Law Association, CMI

2017- Continuing Fellow of Baltic Area Legal Studies BALEX, Åbo Akademi University

2012 - Continuing Member of Women´s International Shipping & Trading Association (WISTA)

2008 – Continuing Member of the board of directors of the Institute of Maritime and Commercial law of Åbo Akademi University

2008 – Continuing Member of the Finnish Maritime Law Association (CMI)

 

Emneord: Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden

Publikasjonar


 

 
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2019). A sustainable behavioural change in the transport industry - the role of emission information, In Ellen J. Eftestøl-Wilhelmsson; Suvi Sankari & Anu H. Bask (ed.),  Sustainable and efficient transport. Incentives for promoting a green transport market.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788119276.  Kapittel.  s 141 - 160
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2019). Yes, Jan - the law is lagging behind!, In Marie Karlsson-Tuula & Annina H. Persson (ed.),  Skrifter till Jan Rambergs minne.  Jure.  ISBN 978-91-7223-753-7.  Kapittel.  s 67 - 80
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Sankari, Suvi (2019). Nudging a behavioural change in maritime Carriage of goods - the role of information, In Jason Chuah (ed.),  Research handbook on maritime Law and regulation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781786438782.  Chapter 7.  s 170 - 185
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2017). Kan man ta miljöhänsyn i avtalsrätten? Ett exempel från transporträtten.. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  153, s 807-822
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Bask, Anu H. & Rajahonka, M (2015). Are liability systems of any interest in European multimodal transport?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  459, s 291- 324
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2014). The European project on sustainable multimodal transport : is a harmonized liability system the right tool?, In Baris Soyer & Andrew Tettenborn (ed.),  Carriage of goods by sea, land and air : unimodal and multimodal transport in the 21st century.  Informa Law.  ISBN 978-0-415-83054-6.  s 232 - 250
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Bask, Anu H. (2014). Is a harmonized liability system a necessary prerequiside for European multimodal transport? The Finnish logistics service provider`s point of view, In Olli Mäenpää; Dan Frände & Päivi Korpisaari (ed.),  Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan.  Suomalainen Lakimiesyhdistys.  ISBN 1849466238.  Kapittel.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Bask, E. & Rajahonka, M (2014). Intermodal transport Research - a Law and logistics literature review With EU focus. European transport law.  ISSN 0014-3154.  (5)
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2013). Handelsagentens rett til provisjon av avtaler inngått etter at agenturforholdet er opphørt - særlig om rammeavtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  126(4-5), s 620- 637
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). European sustainable freight. The role of contract law, In Henrik Rak & Peter Wetterstein (ed.),  Environmental liabilities in ports and coastal areas. Focus on public authorities and other actors. Papers from a seminar 11-14 August 2010 Korpoström, Finland.  Åbo Akademi University.  Kapittel.  s 229 - 245
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Regulating European multimodal transport. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 27- 46
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). The Rotterdam rules in a European context. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  16(4), s 274- 288
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Sustainable mobility - mot en grønn europeisk transportrett?. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  s 225- 234
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Johansson, Bror Svante O. (2009). Den nya europeiska transporträtten - fortfarande lex specialis?. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  s 801- 825
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2007). EU intermodal transport and carrier liability - content and context. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (360), s 133- 166
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2006). EC agency law and intermediaries in shipping. MarIus.  ISSN 0332-7868.  346, s 141- 178
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2006). Rettsvitenskapens oppgaver i dagens samfunn. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  45(1/2), s 83- 97
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Eneforhandlerens, franchisetagerens og tjenesteagentens rett til et økonomisk sluttoppgjør - om dagens rettstilstand og et nytt sluttoppgjør. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  118(4/5), s 608- 628
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Konkurranseklausuler og avgangsvederlag, I: Boel Flodgren; Lars Gorton; Eva Lindell-Frantz & Per Samuelsson (red.),  Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 91-39-01143-7.  Del 4.  s 195 - 204
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Wilhelmsson, Thomas (2005). Acquis communautaire som källa för utformningen av en europeisk kontraktsrätt - med handelsagentdirektivets godtgjörelsesregel som eksempel. (Feskriftsartikkel till Lena Sisula-Tulokas). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  (4-5), s 434- 451

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Sankari, Suvi & Bask, Anu H. (ed.) (2019). Sustainable and efficient transport. Incentives for promoting a green transport market. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788119276.  283 s.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Fra etterprovisjon til avgangsvederlag. Handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativ perspektiv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205343187.  354 s.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (1998). Agenturloven, med kommentarer. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0906-4.  371 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Multimodal waybill. Is a predictable EU liability system an achievable alternative to international conventions?.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Presentation of the InterTran group - ideas for collaboration.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Sustainability in context of the European transport policy on carriage of goods. The legal discourse.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Sustainability in private transport law. The European effort on greening transport.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Environmental liabilities of freight forwarders and multimodal transport integrators.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Legal perspectives on supply chain management. Focus on international transport of goods.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Presentation of the InterTran research group.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). The Feasibility of a regional legal framework on European multimodal transport in the light of the Rotterdam rules.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). The Rotterdam rules in a multimodal European context.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Transportørens oppgaver under en multimodal transport etter Rotterdamreglene og sett i en EU-kontekst.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Den nye europeiske transportretten, fremdeles lex specialis?.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Grønn transportrett i EU?.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Handelsagenten og den handelsreisende. Det økonomiske sluttoppgjøret i lys av europeisk rettsutvikling.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). The European transport integrator, new green challenges.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). The European transport policy - legal and logistical impacts on the transport industry.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2008). Hvor står det nordiske rettsvitenskaplige arbeidet i dag?.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2008). Internasjonal godstransport i et EU-perspektiv..
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2008). The European transport policy.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2007). EU-multimodal transportation and carrier liability.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2007). EU-multimodal transportation and carrier liability.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Avgangsvederlag ved oppsigelse.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Jan-Åke Nyström: Kontraktsbrott vid agenturavtal. Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004. 240 s. [Anmeldelse]. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  118(1-2), s 209- 213
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Vilka forskningsfrågor kan behandlas med juridisk metod? Eksempel från egen avhandling.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (1994). Handelsagentens sluttoppgjer - særleg om goodwillerstatning.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2009 23:50 - Sist endra 20. apr. 2020 11:09

Prosjekt

Ingen pågåande prosjekt