Ellen Eftestøl

Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris
English version of this page
Telefon +358(0)504482557
Rom UiO, Juridisk fakultet, Karl Johans gate 47, Domus Media vestfløy, 116
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Juridiska fakulteten Helsingfors universitet Universitetsgatan 3 00014 Helsingfors Universitet Finland
Postadresse Universitetet i Helsingfors Institute of International Economic Law P.O. Box 4 FI – 00014 University of Helsinki

Faglige interesser

Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris Ellen J. Eftestøl arbeider særlig med kommersiell, internasjonal kontrakts- og transportrett.

Undervisning og veiledning

Kontrakts- og erstatningsrett, sjø- og transportrett samt juridisk metode.

Bakgrunn

Ellen J. Eftestøl ble cand. jur. fra Universitet i Oslo 1995 hvor hun også avla den juridiske doktorgrad med avhandlingen ”Fra etterprovisjon til avgangsvederlag. Handelsagentens sluttoppgjör i et historisk og komparativt perspektiv”.

Fra 2004 har hun jobbet som forsker ved Nordisk Institutt for Sjørett og fra 2010 også ved Helsingfors universitet. Hun ble utnenvt til professor i civil oghandelsrett ved Helsingfors universitet i 2016 og som professor II ved nordisk insitutt for sjørett i 2017. Hun leder den interdisiplinære forskningsrguppen INTERTRAN som arbeider med bærekraftig utvikling innen jus og økonom. :

Fra 2021 er hun fagredaktør for Karnovs digitale lovkommentar for sjø- og transportrett samt forfatter av samme forlags digitale kommentar til agenturloven.  Ellen J. Eftestøl er også rapportør for European Transport Law Review.

Verv

2017- Continuing Deputy Member of the board of the Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo

2017- Continuing Fellow of Baltic Area Legal Studies BALEX, Åbo Akademi University

2012 - Continuing Member of Women´s International Shipping & Trading Association (WISTA)

2017-2019 Member of the board of the Finnish Maritime Law Association, CMI

2008 – Continuing Member of the board of directors of the Institute of Maritime and Commercial law of Åbo Akademi University

2008 – Continuing Member of the Finnish Maritime Law Association (CMI)

Forskergrupper

The InterTran reseach group; http://www.helsinki.fi/InterTran/

Emneord: Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden

Publikasjonar

 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2019). Yes, Jan - the law is lagging behind! I Karlsson-Tuula, Marie & Persson, Annina H. (Red.), Skrifter till Jan Rambergs minne. Jure. ISSN 978-91-7223-753-7. s. 67–80.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2019). A sustainable behavioural change in the transport industry - the role of emission information. I Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Sankari, Suvi & Bask, Anu H. (Red.), Sustainable and efficient transport. Incentives for promoting a green transport market. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788119276. s. 141–160.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Sankari, Suvi (2019). Nudging a behavioural change in maritime Carriage of goods - the role of information. I Chuah, Jason (Red.), Research handbook on maritime Law and regulation. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781786438782. s. 170–185.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2017). Kan man ta miljöhänsyn i avtalsrätten? Ett exempel från transporträtten. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. 153.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Bask, Anu H. & Rajahonka, M (2015). Are liability systems of any interest in European multimodal transport? MarIus. ISSN 0332-7868. 459, s. 291–324.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2014). The European project on sustainable multimodal transport : is a harmonized liability system the right tool? I Soyer, Baris & Tettenborn, Andrew (Red.), Carriage of goods by sea, land and air : unimodal and multimodal transport in the 21st century. Informa Law. ISSN 978-0-415-83054-6. s. 232–250.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Bask, Anu H. (2014). Is a harmonized liability system a necessary prerequiside for European multimodal transport? The Finnish logistics service provider`s point of view. I Mäenpää, Olli; Frände, Dan & Korpisaari, Päivi (Red.), Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan. Suomalainen Lakimiesyhdistys. ISSN 1849466238.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Bask, E. & Rajahonka, M (2014). Intermodal transport Research - a Law and logistics literature review With EU focus. European transport law. ISSN 0014-3154.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2013). Handelsagentens rett til provisjon av avtaler inngått etter at agenturforholdet er opphørt - særlig om rammeavtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 126(4-5), s. 620–637.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Regulating European multimodal transport. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 27–46.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). European sustainable freight. The role of contract law. I Rak, Henrik & Wetterstein, Peter (Red.), Environmental liabilities in ports and coastal areas. Focus on public authorities and other actors. Papers from a seminar 11-14 August 2010 Korpoström, Finland. Åbo Akademi University. s. 229–245.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). The Rotterdam rules in a European context. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 16(4), s. 274–288.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Sustainable mobility - mot en grønn europeisk transportrett? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 225–234.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Johansson, Bror Svante O. (2009). Den nya europeiska transporträtten - fortfarande lex specialis? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 801–825.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2007). EU intermodal transport and carrier liability - content and context. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 133–166.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2006). Rettsvitenskapens oppgaver i dagens samfunn. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 45(1/2), s. 83–97.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2006). EC agency law and intermediaries in shipping. MarIus. ISSN 0332-7868. 346, s. 141–178.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Eneforhandlerens, franchisetagerens og tjenesteagentens rett til et økonomisk sluttoppgjør - om dagens rettstilstand og et nytt sluttoppgjør. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 118(4/5), s. 608–628.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. & Wilhelmsson, Thomas (2005). Acquis communautaire som källa för utformningen av en europeisk kontraktsrätt - med handelsagentdirektivets godtgjörelsesregel som eksempel. (Feskriftsartikkel till Lena Sisula-Tulokas). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 434–451.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Konkurranseklausuler og avgangsvederlag. I Flodgren, Boel; Gorton, Lars; Lindell-Frantz, Eva & Samuelsson, Per (Red.), Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis. Norstedts Juridik AB. ISSN 91-39-01143-7. s. 195–204.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Bärlund, Johan; Johansson, Janet; Lång, Karolina & Sisula-Tulokas, Lena (2020). Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten.De 13:e nordiska förmögenhetsrättsdagarna i Helsingfors 8–10.5.2019 . Juridiska fakulteten vid Helsingfors Universitet. ISBN 978-951-51-6440-7. 242 s.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Sankari, Suvi & Bask, Anu H. (2019). Sustainable and efficient transport. Incentives for promoting a green transport market. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781788119276. 283 s.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Fra etterprovisjon til avgangsvederlag. Handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativ perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205343187. 354 s.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (1998). Agenturloven, med kommentarer. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0906-4. 371 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Sustainability in private transport law. The European effort on greening transport.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Sustainability in context of the European transport policy on carriage of goods. The legal discourse.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Presentation of the InterTran group - ideas for collaboration.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2011). Multimodal waybill. Is a predictable EU liability system an achievable alternative to international conventions?
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Environmental liabilities of freight forwarders and multimodal transport integrators.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Transportørens oppgaver under en multimodal transport etter Rotterdamreglene og sett i en EU-kontekst.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). The Rotterdam rules in a multimodal European context.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). The Feasibility of a regional legal framework on European multimodal transport in the light of the Rotterdam rules.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Presentation of the InterTran research group.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2010). Legal perspectives on supply chain management. Focus on international transport of goods.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Grønn transportrett i EU?
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Den nye europeiske transportretten, fremdeles lex specialis?
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). The European transport policy - legal and logistical impacts on the transport industry.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). The European transport integrator, new green challenges.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2009). Handelsagenten og den handelsreisende. Det økonomiske sluttoppgjøret i lys av europeisk rettsutvikling.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2008). Internasjonal godstransport i et EU-perspektiv. .
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2008). The European transport policy.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2008). Hvor står det nordiske rettsvitenskaplige arbeidet i dag?
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2007). EU-multimodal transportation and carrier liability.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2007). EU-multimodal transportation and carrier liability.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Jan-Åke Nyström: Kontraktsbrott vid agenturavtal. Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004. 240 s. [Anmeldelse]. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 118(1-2), s. 209–213.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Vilka forskningsfrågor kan behandlas med juridisk metod? Eksempel från egen avhandling.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (2005). Avgangsvederlag ved oppsigelse.
 • Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (1994). Handelsagentens sluttoppgjer - særleg om goodwillerstatning. Universitetet i Bergen.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2009 23:50 - Sist endra 5. mars 2021 11:39