Hanna Vik Furuseth

Bilete av Hanna Vik Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859725
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publikasjonar

  • Furuseth, Hanna (2019). Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart.. Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger.. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (517)

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. feb. 2019 17:01 - Sist endra 15. feb. 2019 15:35