Henrik Bjørnebye

Professor
Bilete av Henrik  Bjørnebye
English version of this page
Telefon +47-22859740
Mobiltelefon +47-90640229
Treffetider Mandag kl. 1300-1400
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Energirett, EU- og EØS-rett, miljørett, ekspropriasjonsrett, erstatningsrett.

Bakgrunn

Cand.jur. (UiO) 2000, ph.d. (UiO) 2009

Professor, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, UiO, 2014-

Forsker (bistilling), Fridtjof Nansens Institutt, 2020-

Visiting Fellow, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2018-2019

Vitenskapelig rådgiver (bistilling), Frischsenteret, 2015-2017

Førsteamanuensis (2012-2014) og stipendiat (2004-2009), Nordisk institutt for sjørett

Senioradvokat (2009-2012) og advokatfullmektig (2001-2004), Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, Det juridiske fakultet, UiO, 1999-2000


Verv 

  • Avdelingsleder, Avdeling for energi- og ressursrett, Nordisk institutt for sjørett, UiO
  • Styreleder, Norsk forening for energirett
  • Medlem, Energiklagenemnda
  • Leder av eksamenskomitéen for det obligatoriske advokatkurset
  • Medlem av programkomitéen, Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Emneord: Energirett, EU-rett, EØS-rett, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett, fornybar energi, Miljørett
Publisert 18. mai 2012 15:09 - Sist endra 1. sep. 2020 22:32

Prosjekt