Henrik Bjørnebye

Professor
Bilete av Henrik  Bjørnebye
English version of this page
Telefon +47-22859740
Mobiltelefon +47-90640229
Treffetider Mandag kl. 1300-1400
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Energirett, EU- og EØS-rett, miljørett, ekspropriasjonsrett, erstatningsrett.

Bakgrunn

Cand.jur. (UiO) 2000, ph.d. (UiO) 2009

Professor, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, UiO, 2014-

Forsker (bistilling), Fridtjof Nansens Institutt, 2020-

Visiting Fellow, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2018-2019

Vitenskapelig rådgiver (bistilling), Frischsenteret, 2015-2017

Førsteamanuensis (2012-2014) og stipendiat (2004-2009), Nordisk institutt for sjørett

Senioradvokat (2009-2012) og advokatfullmektig (2001-2004), Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, Det juridiske fakultet, UiO, 1999-2000


Verv 

 • Avdelingsleder, Avdeling for energi- og ressursrett, Nordisk institutt for sjørett, UiO
 • Styreleder, Norsk forening for energirett
 • Medlem, Energiklagenemnda
 • Leder av eksamenskomitéen for det obligatoriske advokatkurset
 • Medlem av programkomitéen, Norsk Vassdragsjuridisk Forum
Emneord: Energirett, EU-rett, EØS-rett, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett, fornybar energi, Miljørett

Publikasjonar

 • Bjørnebye, Henrik (2019). The impact of the third energy market packet on national resource management. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 199- 238 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørnebye, Henrik & Banet, Catherine (2019). Licensing regime: Norway, In Eduardo Guedes Pereira & Henrik Bjørnebye (ed.),  Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785368905.  Chapter 4.  s 96 - 126
 • Bjørnebye, Henrik & Helle, Pauline Sommerfelt (2019). Tålegrensen for vindkraft. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  (2), s 125- 148
 • Pereira, Eduardo Guedes & Bjørnebye, Henrik (2019). Conclusion, In Eduardo Guedes Pereira & Henrik Bjørnebye (ed.),  Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785368905.  Part IV.  s 251 - 255
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2018). State liability for regulatory changes – the special case of regulated tariffs in infrastructure sectors. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (502), s 139- 175
 • Bjørnebye, Henrik; Hagem, Cathrine & Lind, Arne (2018). Optimal location of renewable power. Energy.  ISSN 0360-5442.  147, s 1203- 1215 . doi: 10.1016/j.energy.2018.01.058 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rumpf, Julius & Bjørnebye, Henrik (2018). Just how much is enough? EU regulation of capacity and reliability on electricity interconnectors. Journal of Energy and Natural Resources Law.  ISSN 0264-6811.  37(1), s 67- 91 . doi: 10.1080/02646811.2018.1471802
 • Bjørnebye, Henrik; Hagem, Cathrine & Lind, Arne (2017). Optimal location of renewable power. CREE Working Papers.  ISSN 1892-9680.  2017(4) . doi: 10.1016/j.energy.2018.01.058
 • Bjørnebye, Henrik (2015). Joind cases C-204/12 to C-208/12. Essent Belgium. Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  13(3), s 1- 18
 • Bjørnebye, Henrik (2015). The Application of the Gas directive to small-scale LNG markets. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 183- 210
 • Bjørnebye, Henrik (2014). Erstatningsansvar for nettselskapets kostnader ved strømbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 169- 200
 • Bjørnebye, Henrik (2014). Høyesterettsdom av 10. april 2014 om anvendelse av differanseprinsippet ved utmåling av ekspropriasjonserstatning (HR-2014-754-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(2), s 12- 13
 • Bjørnebye, Henrik (2014). The Grid Connection code as an EU internal market measure, In Martha Roggenkamp & Henrik Bjørnebye (ed.),  European energy Law report. Volume X.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-254-9.  Chapter IV.  s 65 - 84
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus.  ISSN 0332-7868.  440
 • Bjørnebye, Henrik & Goldberg, Silke (2012). The EU energy market. Introduction and comment, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-048-4.  Section I.  s 9 - 31
 • Bjørnebye, Henrik (2008). The Security of electricity supply directive - the right aims but the wrong means?, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues. ELRF collection. 1st edition.  Euroconfidentiel.  ISBN 978-2-930066-70-7.  Chapter 3.  s 173 - 188
 • Bjørnebye, Henrik (2007). Electricity Generation Capacity Tenders in the Security of Supply Interest: It's All Wrong, but It's All right. EUI Working Papers, Robert schuman Centre for Advanced Studies.  ISSN 1028-3625.  (6)
 • Bjørnebye, Henrik (2006). Interconnecting the Internal Electricity Market: A Goal Without a Plan?. Competition and Regulation in Network Industries.  ISSN 1783-5917.  1(3), s 333- 353
 • Bjørnebye, Henrik (2004). Gassco sin funksjon og myndighet. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (313), s 49- 100
 • Bjørnebye, Henrik (2000). Overdragelse av fallrettigheter - EØS-avtalens betydning for statlig styring i kraftsektoren. IUSEF / Senter for Europa-rett..  ISSN 0803-1096.  (36)

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Pereira, Eduardo Guedes & Bjørnebye, Henrik (ed.) (2019). Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785368905.  273 s.
 • Roggenkamp, Martha & Bjørnebye, Henrik (ed.) (2014). European energy Law report. Volume X. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-254-9.  257 s.
 • Bjørnebye, Henrik (2010). Investing in EU energy security. Exploring the regulatory approach to tomorrow´s electricity production. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-3118-8.  456 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Alvik, Ivar & Bjørnebye, Henrik (2020). Om konsesjoner og konsesjonsrett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  55(2), s 85- 104
 • Bjørnebye, Henrik (2019). Det store oljedilemmaet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Bjørnebye, Henrik (2019). Energiretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  §70 Energiretten.  s 381 - 395
 • Pereira, Eduardo Guedes & Bjørnebye, Henrik (2019). Introduction, In Eduardo Guedes Pereira & Henrik Bjørnebye (ed.),  Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785368905.  Part 1.  s 2 - 4
 • Bjørnebye, Henrik (2018). All energi under en kam. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Bjørnebye, Henrik (2018). Book review: State aid and the energy sector. ed. Leigh Hancher, Adrian de Hauteclocque and Francesco Maria Salerno (Hart, 2018). Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  October, s 1- 3
 • Bjørnebye, Henrik (2018, 15. mars). Ekspertintervjuet: ACER fra A til RME. [Internett].  Energi og Klima.
 • Lind, Arne; Hagem, Cathrine & Bjørnebye, Henrik (2017). Optimal plassering av fornybar kraft.
 • Bjørnebye, Henrik (2012). Jens Naas-Bibow, Gunnar Martinsen m.fl.: Energiloven med kommentarer, 2. utg.,. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (2), s 244- 247
 • Bjørnebye, Henrik (2008). EUs tredje energimarkedspakke: Krav til regulators uavhengighet.
 • Bjørnebye, Henrik (2008). Investing in EU energy security. Exploring the regulatory approach to tomorrow´s electricity production.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Bjørnebye, Henrik (2006). Energisikkerhet i Europa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bjørnebye, Henrik (2006). Liberalisation and Security of Supply: The Diversification of the Energy Mix in the Liberalised European Energy Market.
 • Bjørnebye, Henrik (2005). Security of supply measures in the internal market.
 • Bjørnebye, Henrik (2005). Statsstøtte og insentivregulering av elproduksjons- og nettinvesteringer.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. mai 2012 15:09 - Sist endra 1. sep. 2020 22:32

Prosjekt