Henrik Bjørnebye

Professor
Bilete av Henrik  Bjørnebye
English version of this page
Telefon +47-22859740
Mobiltelefon +47-90640229
Treffetider Mandag kl. 1300-1400
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Energirett, EU- og EØS-rett, petroleumsrett, kontraktsrett, ekspropriasjonsrett, erstatningsrett.

Bakgrunn

Cand.jur. (UiO) 2000, ph.d. (UiO) 2009.

Visiting Fellow, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2018-2019

Professor, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014-

Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2012-2014

Senioradvokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2009-2012

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2004-2009

Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 2001-2004

Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, 1999


Verv og lignende

 • Studieårsansvarlig, første studieår, master i rettsvitenskap ved UiO
 • Avdelingsleder, Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett, UiO
 • Leder av eksamenskomitéen for det obligatoriske advokatkurset
 • Medlem av programkomitéen, Norsk Vassdragsjuridisk Forum
 • Medlem av programkomitéen, E.ON Stipendienfonds
Emneord: Energirett, EU-rett, EØS-rett, Petroleumsrett, Kontrakter og avtaler, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett

Publikasjonar

 • Bjørnebye, Henrik; Hagem, Cathrine & Lind, Arne (2018). Optimal location of renewable power. Energy.  ISSN 0360-5442.  147, s 1203- 1215 . doi: 10.1016/j.energy.2018.01.058
 • Rumpf, Julius & Bjørnebye, Henrik (2018). Just how much is enough? EU regulation of capacity and riliability on electricity interconnectors. Journal of Energy and Natural Resources Law.  ISSN 0264-6811.  (1), s 1- 28 . doi: 10.1080/02646811.2018.1471802
 • Bjørnebye, Henrik; Hagem, Cathrine & Lind, Arne (2017). Optimal location of renewable power. CREE Working Papers.  ISSN 1892-9680.  2017(4)
 • Bjørnebye, Henrik (2015). Joind cases C-204/12 to C-208/12. Essent Belgium. Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  13(3), s 1- 18
 • Bjørnebye, Henrik (2015). The Application of the Gas directive to small-scale LNG markets. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 183- 210
 • Bjørnebye, Henrik (2014). Erstatningsansvar for nettselskapets kostnader ved strømbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 169- 200
 • Bjørnebye, Henrik (2014). Høyesterettsdom av 10. april 2014 om anvendelse av differanseprinsippet ved utmåling av ekspropriasjonserstatning (HR-2014-754-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(2), s 12- 13
 • Bjørnebye, Henrik (2014). The Grid Connection code as an EU internal market measure, In Martha Roggenkamp & Henrik Bjørnebye (ed.),  European energy Law report. Volume X.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-254-9.  Chapter IV.  s 65 - 84
 • Bjørnebye, Henrik & Alvik, Ivar (2014). Contract models in common Nordic electricity Retail market. MarIus.  ISSN 0332-7868.  440
 • Bjørnebye, Henrik & Goldberg, Silke (2012). The EU enrgy market. Introduction and comment, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-048-4.  Section I.  s 9 - 31
 • Bjørnebye, Henrik (2008). The Security of electricity supply directive - the right aims but the wrong means?, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues. ELRF collection. 1st edition.  Euroconfidentiel.  ISBN 978-2-930066-70-7.  Chapter 3.  s 173 - 188
 • Bjørnebye, Henrik (2007). Electricity Generation Capacity Tenders in the Security of Supply Interest: It's All Wrong, but It's All right. EUI Working Papers, Robert schuman Centre for Advanced Studies.  ISSN 1028-3625.  (6)
 • Bjørnebye, Henrik (2006). Interconnecting the Internal Electricity Market: A Goal Without a Plan?. Competition and Regulation in Network Industries.  ISSN 1783-5917.  1(3), s 333- 353
 • Bjørnebye, Henrik (2004). Gassco sin funksjon og myndighet. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (313), s 49- 100
 • Bjørnebye, Henrik (2000). Overdragelse av fallrettigheter - EØS-avtalens betydning for statlig styring i kraftsektoren. IUSEF / Senter for Europa-rett..  ISSN 0803-1096.  (36)

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Roggenkamp, Martha & Bjørnebye, Henrik (ed.) (2014). European energy Law report. Volume X. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-254-9.  257 s.
 • Bjørnebye, Henrik (2010). Investing in EU energy security. Exploring the regulatory approach to tomorrow´s electricity production. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-3118-8.  456 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bjørnebye, Henrik (2018). Book review: State aid and the energy sector. ed. Leigh Hancher, Adrian de Hauteclocque and Francesco Maria Salerno (Hart, 2018). Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  October, s 1- 3
 • Lind, Arne; Hagem, Cathrine & Bjørnebye, Henrik (2017). Optimal plassering av fornybar kraft.
 • Bjørnebye, Henrik (2012). Jens Naas-Bibow, Gunnar Martinsen m.fl.: Energiloven med kommentarer, 2. utg.,. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (2), s 244- 247
 • Bjørnebye, Henrik (2008). EUs tredje energimarkedspakke: Krav til regulators uavhengighet.
 • Bjørnebye, Henrik (2008). Investing in EU energy security. Exploring the regulatory approach to tomorrow´s electricity production.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Bjørnebye, Henrik (2006). Energisikkerhet i Europa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bjørnebye, Henrik (2006). Liberalisation and Security of Supply: The Diversification of the Energy Mix in the Liberalised European Energy Market.
 • Bjørnebye, Henrik (2005). Security of supply measures in the internal market.
 • Bjørnebye, Henrik (2005). Statsstøtte og insentivregulering av elproduksjons- og nettinvesteringer.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. mai 2012 15:09 - Sist endra 6. nov. 2018 16:59