Henrik Ringbom

Professor II
Bilete av Henrik Ringbom
Mobiltelefon +358-40-763 1071
Rom 116A DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Havsrätt, EU-sjörätt, allmän folkrätt, miljörätt, sjösäkerhet, redaransvar.

Undervisning

Marl 5110 Sjøsikkerhetskurs for LLM i Maritime Law

Bakgrunn

M.Sc., M. Phil. vid Åbo Akademis Rättsvetenskapliga institution, statsvetenskapliga fakulteten, 1995, 1996
LL.M., London School of Economics, 1997
Handläggare vid Europeiska kommissionen i Bryssel 1997-2003
Stipendiat vid Nordisk institutt for sjörett 2003-2007 (PhD i 2007)
Enhetschef, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), Lissabon, 2007-2012
Professor II vid Nordisk institutt for sjörett 2012-

Verv

Docent i Havsrätt och sjörätt vid Åbo Akademi, 2011-
Ordförande i Finlands sjörättsförening, 2012-

Emneord: Havrett, Sjørett, Folkerett, Miljørett, Sjøsikkerhet, Norden
Publisert 15. okt. 2012 11:08 - Sist endra 11. nov. 2016 15:35