Hilde K. Ellingsen

Universitetslektor - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Hilde K. Ellingsen
English version of this page
Mobiltelefon 97121787
Rom 089 Domus Media øst
Treffetider tlf 22859725
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media øst 0162 OSLO Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Ellingsen skriver PhD-avhandling med arbeidstittel “Judicial enforcement of EU law through Private Party litigation – Who can enforce EU law and for what purposes?”

Bakgrunn

Hilde Ellingsen er cand.jur. 2006 (UiO) og LL.M. 2010 (New York University). Hun har jobbet som førstekonsulent/rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling (2006-2008 og 2010-2012) og advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten (2008-2009).

Ellingsen har vært ansatt som stipendiat ved Senter for Europarett siden september 2012. Høsten 2012 var hun gjesteforsker ved Columbia University Law School i New York.

Undervisning

Våren 2013 underviser Ellingsen i EØS-rett.

 

 

Emneord: Europarett, EØS-rett

Publikasjonar

  • Kielland, Torger; Johansen, Stian Øby & Ellingsen, Hilde K. (2018). Norway, In José Luís da Cruz Vilaça; Rita Leandro Vasconcelos; Miguel Gorjão-Henriques & Alberto Saavedra (ed.),  The internal market and the digital economy. Congress Procceedings Vol.1.  Livraria Almedina.  ISBN 978-972-40-7478-8.  Norway.  s 542 - 550
  • Ellingsen, Hilde K. (2017). Judicial review of administrative decisions in domestic Courts. Union Law requirements on the locus standi of individuals, In Loîc Cadiet; Burkhard Hess & Marta Requejo Isidro (ed.),  Approaches to Procedural Law; The Pluralism of Methods.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848743094.  Kapittel.  s 509 - 534

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Ellingsen, Hilde K. (2017). Standing to enforce European Union Law before national Courts. EU Law requirements on the legal standing of individuals. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 118.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 20. okt. 2017 15:19