Hilde K. Ellingsen

Bilete av Hilde  K. Ellingsen
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Ellingsen skriver PhD-avhandling med arbeidstittel “Judicial enforcement of EU law through Private Party litigation – Who can enforce EU law and for what purposes?”

Bakgrunn

Hilde Ellingsen er cand.jur. 2006 (UiO) og LL.M. 2010 (New York University). Hun har jobbet som førstekonsulent/rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling (2006-2008 og 2010-2012) og advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten (2008-2009).

Ellingsen har vært ansatt som stipendiat ved Senter for Europarett siden september 2012. Høsten 2012 var hun gjesteforsker ved Columbia University Law School i New York.

Undervisning

Våren 2013 underviser Ellingsen i EØS-rett.

 

 

Emneord: Europarett, EØS-rett

Publikasjonar

  • Ellingsen, Hilde K. (2018). Effective judicial protection of individual data protection rights: Puškár. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  55, s 1879- 1898 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Kielland, Torger; Johansen, Stian Øby & Ellingsen, Hilde K. (2018). Norway, In José Luís da Cruz Vilaça; Rita Leandro Vasconcelos; Miguel Gorjão-Henriques & Alberto Saavedra (ed.),  The internal market and the digital economy. Congress Procceedings Vol.1.  Livraria Almedina.  ISBN 978-972-40-7478-8.  Norway.  s 542 - 550
  • Ellingsen, Hilde K. (2017). Judicial review of administrative decisions in domestic Courts. Union Law requirements on the locus standi of individuals, In Loîc Cadiet; Burkhard Hess & Marta Requejo Isidro (ed.),  Approaches to Procedural Law; The Pluralism of Methods.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848743094.  Kapittel.  s 509 - 534

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Ellingsen, Hilde K. (2017). Standing to enforce European Union Law before national Courts. EU Law requirements on the legal standing of individuals. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 118.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 20. okt. 2017 15:19