Irina Fodchenko

Bilete av Irina Fodchenko
English version of this page
Rom 114A DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47

Faglige interesser

Petroleumsrett, sjørett, russisk rett, kontraktsrett, internasjonal privatrett, miljørett.

Undervisning og veiledning

Rettskilder til fots (del av JUS1111)

Basisgrupper (del av JUS1211)

Oppgaveretter og veileder for masterstudenter

Introduction to Russian Law and Administration, Syddansk Universitet (2008 – 2011)

Bakgrunn

Irina Fodchenko tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2009 parallelt med russisk juridikum som ble fullført våren 2007.

Fodchenko har vært vitenskapelig assistent ved Avdeling for petroleums- og energirett, hvor hun har skrevet masteravhandling om utenlandsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel (2009). Fra 2009 har hun hatt oppdrag som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Norges Forskningsråd og har vært trainee i juridisk avdeling, Statoil ASA.

Fodchenko tiltrådte som universitetsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett i 2010. Hun skriver PhD-avhandling om russisk og norsk petroleumsrett. Hun var gjesteforsker ved University of Cambridge, Saint Petersburg State University and The Norwegian University Center in St. Petersburg.

Verv

Samarbeid

Russisk-norsk samarbeid innen energirett med Det statlige universitetet i Moskva.

Emneord: Petroleumsrett, Norden, Russland, Russisk rett, Sjørett, Internasjonal offentlig rett, Miljørett

Publikasjonar

Fodchenko, Irina (2009) Utenlandsk deltagelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel - hovedtrekk ved Russlands petroleumsregimer med referanse til det norske konsesjonssystemet. MarIus. ISSN 0332-7868. 2009 (380)


Fodchenko, Irina (2009) Russisk petroleumssikkerhetslovgivning - prosjektpresentasjon. MarIus. ISSN 0332-7868. (372) s.167-176

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fodchenko, Irina (2018). Operatørbegrepet og tvistemekanismene i delelinjeavtalen - med sideblikk til norsk og russisk rett.
 • Fodchenko, Irina (2018). Questionnaire – Environmental Laws and Regulations in Your Jurisdiction: Norway.
 • Fodchenko, Irina (2017). Case study (Law of the Sea).
 • Fodchenko, Irina (2017). Comparative Law in Russia: historical traces of influence.
 • Fodchenko, Irina (2017). Petroleum Law in the Arctic.
 • Fodchenko, Irina (2017). Petroleum licenses in Russia - a legal culture perspective.
 • Fodchenko, Irina (2017). Rettslige HMS-utfordringer ved grenseoverskridende unitisering i nordområdene.
 • Fodchenko, Irina (2014). Petroleumsindustrien fanget i juridisk vacuum på Krimhalvøya.
 • Fodchenko, Irina (2014). Russlands annektering av Krimhalvøya – petroleumsvirksomhet fanget i juridisk vakuum.
 • Fodchenko, Irina (2012). Innføring i russisk rettskildelære.
 • Fodchenko, Irina (2012). Колонка редактора. Redaktørens spalte. Энергетическое право.  ISSN 2072-4446.  (2)
 • Fodchenko, Irina (2011). Innføring i det norske skattesystemet for personlig næringsdrivende.
 • Fodchenko, Irina (2011). The Northern Sea Route - an overview of the legal regimeand proposed amendments.
 • Fodchenko, Irina (2011). "Правовое регулирование технологической и экологической безопасности при разработке месторождений нефти и газа в Норвегии и Российской Федерации" /AVHANDLINGSPRESENTASJON Ph.D.
 • Fodchenko, Irina (2010). Norsk-russisk enighet om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.
 • Fodchenko, Irina (2010). Rettsvitenskapelig forsining om samfunnssikkerhet og risiko: En kunnskapsoversikt.
 • Fodchenko, Irina (2008). Petroleumssikkerhetsregulering i Norge.
 • Fodchenko, Irina (2008). Russisk petroleumssikkerhetslovgivning.
 • Fodchenko, Irina (2007). Petroleumsvirksomhet i Nordvest-Russland.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 29. apr. 2010 14:10 - Sist endra 15. nov. 2017 13:18