Irina Fodchenko

Bilete av Irina Fodchenko
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Faglige interesser

Petroleumsrett, sjørett, russisk rett, kontraktsrett, internasjonal privatrett, miljørett.

Undervisning og veiledning

Rettskilder til fots (del av JUS1111)

Basisgrupper (del av JUS1211)

Oppgaveretter og veileder for masterstudenter

Introduction to Russian Law and Administration, Syddansk Universitet (2008 – 2011)

Bakgrunn

Irina Fodchenko tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2009 parallelt med russisk juridikum som ble fullført våren 2007.

Fodchenko har vært vitenskapelig assistent ved Avdeling for petroleums- og energirett, hvor hun har skrevet masteravhandling om utenlandsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel (2009). Fra 2009 har hun hatt oppdrag som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Norges Forskningsråd og har vært trainee i juridisk avdeling, Statoil ASA.

Fodchenko tiltrådte som universitetsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett i 2010. Hun skriver PhD-avhandling om russisk og norsk petroleumsrett. Hun var gjesteforsker ved University of Cambridge, Saint Petersburg State University and The Norwegian University Center in St. Petersburg.

Verv

Samarbeid

Russisk-norsk samarbeid innen energirett med Det statlige universitetet i Moskva.

Emneord: Petroleumsrett, Norden, Russland, Russisk rett, Sjørett, Internasjonal offentlig rett, Miljørett
Publisert 29. apr. 2010 14:10 - Sist endra 15. nov. 2017 13:18