Irina Fodchenko

Bilete av Irina Fodchenko
Rom 114A DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47

Faglige interesser

Petroleumsrett, sjørett, russisk rett, kontraktsrett, internasjonal privatrett, miljørett.

Undervisning og veiledning

Rettskilder til fots (del av JUS1111)

Basisgrupper (del av JUS1211)

Oppgaveretter og veileder for masterstudenter

Introduction to Russian Law and Administration, Syddansk Universitet (2008 – 2011)

Bakgrunn

Irina Fodchenko tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2009 parallelt med russisk juridikum som ble fullført våren 2007.

Fodchenko har vært vitenskapelig assistent ved Avdeling for petroleums- og energirett, hvor hun har skrevet masteravhandling om utenlandsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel (2009). Fra 2009 har hun hatt oppdrag som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Norges Forskningsråd og har vært trainee i juridisk avdeling, Statoil ASA.

Fodchenko tiltrådte som universitetsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett i 2010. Hun skriver PhD-avhandling om russisk og norsk petroleumsrett. Hun var gjesteforsker ved University of Cambridge, Saint Petersburg State University and The Norwegian University Center in St. Petersburg.

Verv

Samarbeid

Russisk-norsk samarbeid innen energirett med Det statlige universitetet i Moskva.

Emneord: Petroleumsrett, Norden, Russland, Russisk rett, Sjørett, Internasjonal offentlig rett, Miljørett

Publikasjonar

Fodchenko, Irina (2009) Utenlandsk deltagelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel - hovedtrekk ved Russlands petroleumsregimer med referanse til det norske konsesjonssystemet. MarIus. ISSN 0332-7868. 2009 (380)


Fodchenko, Irina (2009) Russisk petroleumssikkerhetslovgivning - prosjektpresentasjon. MarIus. ISSN 0332-7868. (372) s.167-176

 • Fodchenko, Irina (2020). Russia: legal culture and character of Russian petroleum licences, In Jørn Øyrehagen Sunde; Ernst Nordtveit & Hunter Tina Soliman (ed.),  The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  Chapter 9.  s 186 - 206
 • Fodchenko, Irina & Hunter, Tina (2020). The regulation of petroleum exploration and production in Russia, In Tina Hunter; Ignacio Herrera Anchustegui; Penelope Crossley & Gloria M Alvarez (ed.),  Routledge Handbook of Energy Law.  Routledge.  ISBN 9781138324459.  Part III.  s 185 - 200
 • Fodchenko, Irina (2019). Russian comparative Law before and after the 1917 revolutions, In Alla Pozdnakova (ed.),  Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives.  Wildy, Simmons and Hill Publishing.  ISBN 9780854902750.  Kapittel.  s 79 - 89
 • Fodchenko, Irina (2018). Fodchenko I. Operator transgranichnogo mestorozhdenija uglevodorodov – pravovoj analiz Dogovora mezhdu Rossijskoj Federaciej i Korolevstvom Norvegija o razgranichenii morskih prostranstv i sotrudnichestve v Barencevom more i Severnom Ledovitom okeane.Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law],8(4А),pp. 177-197.. Voprosy Rossiiskogo i Mezhdunarodnogo Prava.  ISSN 2222-5129.  8(4A), s 177- 197
 • Fodchenko, Irina (2018). Legal Aspects of the Russian-Norwegian Model for Cross-Border Unitisation in the Barents Sea and Arctic Ocean. Ocean Development and International Law.  ISSN 0090-8320.  49(3), s 262- 275 . doi: 10.1080/00908320.2018.1479358 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fodchenko, Irina (2018). Operator transgranichnogo mestorozhdeniya uglevodorodov - pravovoy analiz Dogovoroa mezhdu Rossiyskoy Federatsiey i Korolevstvom Norvegiya o razgranichenii morskikh prostranstv i sotrudnichestve v Barentsevom i Severnom Ledovitom okeane. Voprosy Rossiiskogo i Mezhdunarodnogo Prava.  ISSN 2222-5129.  8(4a), s 177- 197 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fodchenko, Irina (2018). Механизмы разрешения споров в российско-норвежской модели юнитизации трансграничных месторождений углеводородов в Баренцевом море и Арктике. Predprinimatel'skoe pravo.  ISSN 1999-4788.  (4), s 63- 69
 • Fodchenko, Irina (2018). Фодченко Ирина Петровна, Механизмы разрешения споров в российско-норвежской модели юнитизации трансграничных месторождений углеводородов в Баренцевом море и Арктике = Dispute resolution mechanisms in the Russian-Norwegian model of unitization of cross-border hydrocarbon fields in the Barents Sea and the Arctic region. Predprinimatel'skoe pravo.  ISSN 1999-4788.  (4), s 63- 69
 • Fodchenko, Irina (2014). Russlands rettslige satsing på Den nordlige sjørute – ny lov om handelsskipsfart i Den nordlige sjørutes havområde. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 407- 422
 • Fodchenko, Irina (2009). Russisk petroleumssikkerhetslovgivning - prosjektpresentasjon. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (372), s 167- 176
 • Fodchenko, Irina (2009). Utenlandsk deltagelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel - hovedtrekk ved Russlands petroleumsregimer med referanse til det norske konsesjonssystemet. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (380)

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fodchenko, Irina (2018). Operatørbegrepet og tvistemekanismene i delelinjeavtalen - med sideblikk til norsk og russisk rett.
 • Fodchenko, Irina (2018). Questionnaire – Environmental Laws and Regulations in Your Jurisdiction: Norway.
 • Fodchenko, Irina (2017). Case study (Law of the Sea).
 • Fodchenko, Irina (2017). Comparative Law in Russia: historical traces of influence.
 • Fodchenko, Irina (2017). Petroleum Law in the Arctic.
 • Fodchenko, Irina (2017). Petroleum licenses in Russia - a legal culture perspective.
 • Fodchenko, Irina (2017). Rettslige HMS-utfordringer ved grenseoverskridende unitisering i nordområdene.
 • Fodchenko, Irina (2014). Petroleumsindustrien fanget i juridisk vacuum på Krimhalvøya.
 • Fodchenko, Irina (2014). Russlands annektering av Krimhalvøya – petroleumsvirksomhet fanget i juridisk vakuum.
 • Fodchenko, Irina (2012). Innføring i russisk rettskildelære.
 • Fodchenko, Irina (2012). Колонка редактора. Redaktørens spalte. Энергетическое право.  ISSN 2072-4446.  (2)
 • Fodchenko, Irina (2011). Innføring i det norske skattesystemet for personlig næringsdrivende.
 • Fodchenko, Irina (2011). The Northern Sea Route - an overview of the legal regimeand proposed amendments.
 • Fodchenko, Irina (2011). "Правовое регулирование технологической и экологической безопасности при разработке месторождений нефти и газа в Норвегии и Российской Федерации" /AVHANDLINGSPRESENTASJON Ph.D.
 • Fodchenko, Irina (2010). Norsk-russisk enighet om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.
 • Fodchenko, Irina (2010). Rettsvitenskapelig forsining om samfunnssikkerhet og risiko: En kunnskapsoversikt.
 • Fodchenko, Irina (2008). Petroleumssikkerhetsregulering i Norge.
 • Fodchenko, Irina (2008). Russisk petroleumssikkerhetslovgivning.
 • Fodchenko, Irina (2007). Petroleumsvirksomhet i Nordvest-Russland.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 29. apr. 2010 14:10 - Sist endra 15. nov. 2017 13:18