Jonas W. Myhre

gjesteforsker
Bilete av Jonas W. Myhre
Telefon +47 22 85 93 51
Rom 71b DMØ
Brukarnamn
Besøksadresse Europarettsbiblioteket Domus Media Øst Karl Johans gate 47
Postadresse Senter for europarett Pb 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Europarett, EØS rett, varemerkerett og energi/miljørett.

Bakgrunn

Cand. Jur. 1963. Dommerfullmektig i Lyngen 1964- juni 1965. Studieopphold i USA, University of Illinois, med bl.a. stipend fra Otto Løvenskiolds legat. MCL juni 1966. Advokatfullmektig i firmaet Sven Arntzen, Knut Blom, Andreas Arntzen og Jens Bugge august 1966 – februar 1971. Partner advokatfirmaet Hjort mars 1971- februar 2001. Bevilling som høyesterettsadvokat 1971. Kontorfellesskaps avtale med advokatfirmaet Wikborg & Rein februar 2001 – desember 2007.

Vidtfavnende advokatpraksis fra strafferett til foretningsjuss, både som rådgiver og prosederende advokat, herunder for Høyesterett og EFTA domstolen. Arbeidet fra slutten av 1960-årene i økende grad med europarettslige problemstillinger og har fortsatt med dette siden. Spesielle fagtemaer omfatter konkurranserett, statsstøtte, fri varebevegelse, varemerkerett, telecom- og energirett og offentlige anskaffelser.

Utga fra 1978 - 1991 ”EF Rapport” som kom ut månedlig. Drev i en årrekke omfattende kurs- og foredragsvirksomhet om Europarettslige og EØS rettslige spørsmål. Var en av stifterne av Norsk forening for Europarett  og var første leder av Advokatforeningens Europaretts utvalg. Etablerte advokatfirmaet Hjorts Bryssel kontor januar 1993 og drev dette til desember 1996. Medlem av Eon Ruhrgass stipendiekomité for rettsvitenskap frem til 2011.

Gjesteforsker ved Senter for europarett fra januar 2008.
 

 

Emneord: Europarett, Europarett

Publikasjonar

Publikasjoner

Forfatter av kap. 4 om konkurranseregler og antidumping i EØS håndboken, Arnhild Dordi Gjønnes og Sigurd Knudtzon (red.) Universitetsforlaget, 1. utg. (1992) og 2. utg. (1998).

Se for øvrig oversikter i, LovData (emne: myhre+jonas) og Social Science Research Network  
 

  • Myhre, Jonas W (2018). Article 16 [State monopolies of a Commercial character]. I Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Red.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. s. 323–334. doi: 10.5771/9783845275796-323.
  • Myhre, Jonas W (2014). The Icesave judgment. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 69–94.
  • Myhre, Jonas W (2014). The EFTA Court - gradually more or less relevant? Europarättslig tidskrift. ISSN 1403-8722. 17(1), s. 13–53.
  • Myhre, Jonas W (2013). The Icesave Judgment: Iceland did not fail to comply with the obligations in the Iceland Act No. 98/1999, implementing Directive 94/19/EC of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes. European Law Reporter. ISSN 1028-9690. s. 38–47.
  • Myhre, Jonas W (2012). Financing of CCS demonstration projects - state aid, EEPR and NER funding - an EU and EEA perspective. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 23(5), s. 727–787. doi: 10.2139/ssrn.2057747.
  • Myhre, Jonas W (2008). Parallel imports and "co-branding" of pharmaceuticals - analysis and comments. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 77(4), s. 388–408.
  • Myhre, Jonas W (2008). Behov for økt domstolskontroll av utlendingsforvaltningen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 81–101.

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Myhre, Jonas W (2017). Domstolenes prøvingsrett i asylsaker og non refoulement-saker. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 15–34.
  • Myhre, Jonas W & Humlen, Arild (2014). Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett 2007-2014. Rapport fra virksomheten og forslag om regelendringer. Advokatforeningen.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 24. apr. 2022 21:39