Josefin Natalie Engström

Bilete av Josefin Natalie Engström
English version of this page
Telefon +47 22859987
Mobiltelefon +1 857-999-6449
Treffetider Gjesteforsker Harvard Law School, USA
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Internasjonal offentlig rett, Internasjonal prosessrett, internasjonal investeringsrett, voldgift, internasjonale domstoler, menneskerettigheter 

Doktorgradsprosjekt om internasjonal investeringsrett og konsekvensene av å reformere og konstitusjonalisere systemet.

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • 2018-2019 Gjesteforsker ved Harvard Law School, Harvard University, USA
 • 2016-2020 Doktorgradsstipendiat og foreleser i International Investment Law, Juridisk fakultet, UiO
 • 2014-2016 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS (permisjon)
 • 2011-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2010 Trainee, Vinge Advokatfirma KB, Stockholm
 • 2006-2008 Journalist, Aftenposten AS

Utdanning

 • 2008-2010 Juristexamen (Master), Stockholms universitet
 • 2003-2005 Journalistutdanningen (Bachelor), OsloMet - Storbyuniversitetet
 • 2002-2003 Exphil/Exfac, Universitetet i Oslo

Verv

 • Leder, ICJ Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet 

ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. ICJ består av selve Kommisjonen (60 fremstående jurister fra alle verdensdeler) og et 80-talls avdelinger i like mange land. Kommisjonens målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av internasjonale standarder. ICJ-Norges arbeid er organisert gjennom flere fagutvalg.

Fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet arbeider med å støtte og beskytte dommeres og advokaters virke som uavhengige rettsaktører, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Veileder Club Schjødt - Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter

Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter er en konkurranse der temaet er påståtte krenkelser av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Her har studenter fra de juridiske fakultetene i Norden i over 20 år konkurrert om det Sporrong-Lönnrothska Priset. Deltakelse godkjennes som valgfag (10 studiepoeng) ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter

Publikasjonar

Forliksrådsfellen i internasjonale tvister

Nominert til Årets tidsskriftartikkel 2017, alle kategorier, av Universitetsforlaget.

Publisert i Lov og Rett 10 / 2017 (Volum 56). ISSN 0024-6980. 56(10), s 590- 608. 

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 7. juli 2016 14:06 - Sist endra 10. jan. 2019 16:28