Julius Rumpf

Bilete av Julius Rumpf
English version of this page
Telefon +47 22859639
Mobiltelefon +47-46221706
Rom 125C DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Energirett
 • EU-rett
 • Energy Union
 • Nettverkskoder og retningslinjer
 • Utvikling og drift av transmisjonsnettverk

Julius Rumpfs doktorgradsavhandling med tittel "Bridging the gap: The role of interconnectors in an emerging European Energy Union" etterlyser hvordan elektrisk høyspenningsinfrastruktur - særlig kraftledninger over grenser ("interconnectors" på engelsk) - reguleres av europeisk rett for å oppnå et indre energimarked der kraft kan handles uten restriksjoner på tvers av Europa. Mer detaljert informasjon om doktorgradsprosjektet er tilgjengelig her.

Bakgrunn

Stipendiat, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, siden 2017

Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 20162017

Advokat, Becker Büttner Held (Berlin, Tyskland), 20122016

Legal Consultant, World Bank Group, Integrity Vice Presidency, Washington, D. C. (USA), 2011

Referendar, Kammergericht (Berlin, Tyskland), 20102012

Stud.jur. (Potsdam, Tyskland og Zaragoza, Spania), 20032009

Undervisning

Tallrike seminarer om privat-, EU- og energirett.

Emneord: Energirett, EU-rett, indre energimarked, Network codes, kontraktsrett, fornybar energi, konkurranserett

Publikasjonar

Rumpf, Julius & Hancher, Leigh (2021). Baltic Cable AB v Energimarknadsinspektionen (C-454/18): The CJEU Decides on Congestion Income Regulation of Single Electricity Interconnector Companies and Applies Classic Remedies for Modern Issues
European Law Review 46(2) s 242257

Hancher, Leigh, Kehoe, Anne Marie & Rumpf, Julius (2021). The EU electricity network codes and guidelines : a legal perspective (Second edition)
European University Institute RSCAS Research Project Report January 2021.

Rumpf, Julius (2020). Congestion displacement in European electricity transmission systems – finally getting a grip on it? Revised safeguards in the Clean Energy Package and the European network codes
Journal of Energy and Natural Resources Law 38(4) s 409436

Rumpf, Julius (2019). Does the Energy Union End at the Baltic Sea Coast? Capacity Curtailments on the Baltic Cable
European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 3(3) s 298305

Rumpf, Julius & Bjørnebye, Henrik (2018). Just how much is enough? EU regulation of capacity and reliability margins on electricity interconnectors
Journal of Energy & Natural Resources Law 37(1), s 6791

Rumpf, Julius & Wirth, Philipp (2015). Immer Ärger mit dem Widerrufsrecht
InfrastrukturRecht. s 170173 & 194196.

Eder, Jost & Rumpf, Julius (2015). Separierte Energiepreissysteme: Kein Fall für das Sonderkündigungsrecht nach § 41 III EnWG
Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft. s 105109.

Lehnert, Wieland, Wagner, Florian & Rumpf, Julius (2015). Die Sprache der Direktvermarktung: Die MPES 2.0 auf dem Prüfstand
Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft. s 201207.

Eder, Jost & Rumpf, Julius (2015). Preisklarheit, quo vadis? Zur Umsetzung der neuen Vorgaben zur Preisdarstellung und für Preisanpassungen in der Grundversorgung in der Praxis
InfrastrukturRecht. s 218221 & 270277

 • Rumpf, Julius (2022). Kostnadsforskyving mellom statlig eide el-selskaper. EuroRett. ISSN 0805-1232. 4.
 • Rumpf, Julius & Hancher, Leigh (2021). Baltic Cable AB v Energimarknadsinspektionen (C-454/18): The CJEU Decides on Congestion Income Regulation of Single Electricity Interconnector Companies and Applies Classic Remedies for Modern Issues. European Law Review. ISSN 0307-5400. 46(2), s. 242–257.
 • Hancher, Leigh; Kehoe, Anne Marie & Rumpf, Julius (2021). The EU electricity network codes and guidelines: a legal perspective (Second edition). European University Institute Working Papers. ISSN 1830-7728. doi: 10.2870/520736.
 • Rumpf, Julius (2020). Congestion displacement in European electricity transmission systems – finally getting a grip on it? Revised safeguards in the Clean Energy Package and the European network codes. Journal of Energy and Natural Resources Law. ISSN 0264-6811. s. 409–436. doi: 10.1080/02646811.2019.1707441. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rumpf, Julius (2019). Does the Energy Union End at the Baltic Sea Coast? Capacity Curtailments on the Baltic Cable. European Competition and Regulatory Law Review (CoRe). ISSN 2510-3148. 3(3), s. 298–305. doi: 10.21552/core/2019/3/8.
 • Rumpf, Julius & Bjørnebye, Henrik (2018). Just how much is enough? EU regulation of capacity and reliability on electricity interconnectors. Journal of Energy and Natural Resources Law. ISSN 0264-6811. 37(1), s. 67–91. doi: 10.1080/02646811.2018.1471802.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rumpf, Julius (2022). Jusspodden §120: Hvilke grenser setter egentlig EØS for Norge? [Internett]. Jusspodden.
 • Rumpf, Julius (2022). Electricity interconnectors: The 70% capacity rule—one value to rule them all? Legal and governance issues.
 • Arnesen, Finn & Rumpf, Julius (2022). Må si opp EØS-avtalen om vi skal strupe strømeksporten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Golombek, Rolf & Rumpf, Julius (2022). Kan politikerne kutte strømprisen? . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rumpf, Julius (2021). Experts dismiss call to reduce Norway power exports. [Internett]. Montel.
 • Rumpf, Julius (2021). Eksperter tror EØS kan hindre struping av krafteksport. [Internett]. Montel.
 • Rumpf, Julius (2021). Member in expert panel on the subject 'Legal dimensions of the network codes, guidelines and TCMs'.
 • Rumpf, Julius (2021). The Regulation of Capacity Management on Interconnectors under the Clean Energy Package.
 • Rumpf, Julius (2021). Tror på lykkelig utgang av Statnett-SvK-strid. [Internett]. Montel.
 • Rumpf, Julius (2020). Monopolies on Interconnectors in EU/EEA Law: National Ownership to Promote a European Energy Union?
 • Rumpf, Julius (2017). Just how much is enough? Legal boundaries for reliability planning in electricity transmission systems.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 29. aug. 2016 00:33 - Sist endra 7. sep. 2021 15:34