Julius Rumpf

Bilete av Julius Rumpf
English version of this page
Telefon +47 22859639
Mobiltelefon +47-46221706
Rom 125C DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

  • Energirett
  • EU-rett
  • Energy Union
  • Nettverkskoder og retningslinjer
  • Utvikling og drift av transmisjonsnettverk

Julius Rumpfs doktorgradsavhandling med tittel "Bridging the gap: The role of interconnectors in an emerging European Energy Union" etterlyser hvordan elektrisk høyspenningsinfrastruktur - særlig kraftledninger over grenser ("interconnectors" på engelsk) - reguleres av europeisk rett for å oppnå et indre energimarked der kraft kan handles uten restriksjoner på tvers av Europa. Mer detaljert informasjon om doktorgradsprosjektet er tilgjengelig her.

Bakgrunn

Stipendiat, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, siden 2017

Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 20162017

Advokat, Becker Büttner Held (Berlin, Tyskland), 20122016

Legal Consultant, World Bank Group, Integrity Vice Presidency, Washington, D. C. (USA), 2011

Referendar, Kammergericht (Berlin, Tyskland), 20102012

Stud.jur. (Potsdam, Tyskland og Zaragoza, Spania), 20032009

Undervisning

Tallrike seminarer om privat-, EU- og energirett.

Emneord: Energirett, EU-rett, indre energimarked, Network codes, kontraktsrett, fornybar energi, konkurranserett
Publisert 29. aug. 2016 00:33 - Sist endra 7. sep. 2021 15:34