Lisbeth Fullu Skyberg

Forsker - rettssosiologi
Bilete av Lisbeth Fullu Skyberg
Mobiltelefon 938 80 742
Rom Petroleumsbiblioteket
Besøksadresse Domus Media Østfløy 1. etasje

Lisbeth Fullu Skyberg er sosiolog og jobber med en doktoravhandling i rettsosiologi ved UiO.

Hun har skrevet om iscenesettelse av rettssaker arkitektonisk og rituelt, og skriver nå om hvordan muntlighet og umiddelbarhet brukes som midler for å finne sannhet i rettsprosesser. Hun har jobbet mye med kultursosiologi, kommunikasjon og rettshistorie.

 

Publisert 21. nov. 2017 19:00 - Sist endra 7. juni 2019 11:22